Stichting DOEN, de Natuur- en Milieufederaties – Qurrent en HIER Opgewekt

Stichting DOEN en de Natuur- en Milieufederaties dromen ervan dat het energieverbruik in huis 100 % duurzaam is en dat alle energie lokaal wordt opgewekt. Daarvoor hebben zij het kennisplatform HIER Opgewekt en het energiebedrijf van de toekomst, Qurrent, opgericht. Qurrent is het eerste energiebedrijf dat samen met zijn klanten groene energie opwekt - thuis of in de buurt - en energie bespaart. De organisaties ontvingen in 2011 13,5 miljoen euro voor dit innovatieve en baanbrekende droomproject.

Achtergrond

Klimaatverandering is de uitdaging van de 21e eeuw en raakt ons allemaal. De Postcode Loterij heeft dan ook de afgelopen jaren langs verschillende wegen trachten bij te dragen aan een groene, duurzame wereld. Via onder andere het steunen van projecten van goede doelen op dit gebied, het toelaten van nieuwe organisaties als vaste begunstigden van de loterij en het stimuleren van samenwerking. Deze droom van Stichting DOEN en de Natuur- en Milieufederaties, in samenwerking met het HIER Klimaatbureau, past binnen de missie van de loterij.

Duurzame energie en besparing is noodzaak

Stichting DOEN en de Natuur- en Milieufederaties zien de noodzaak van het gebruik van duurzame energie en besparing bij consumenten. Daarnaast zijn er ook veel mooie lokale initiatieven gericht op het opwekken van lokale energie, die nog meer impact kunnen hebben als zij hun krachten bundelen. Het ontbreekt in de energiemarkt aan partijen die specifiek (lokale) opwekking gekoppeld aan energiebesparing faciliteren in nauwe samenwerking met hun klanten.

Aanpak

Binnen dit droomproject werken Stichting DOEN, de Natuur- en Milieufederaties en het HIER Klimaatbureau samen om het aandeel duurzame energie te vergroten en de beweging naar energiebesparing en lokaal opgewekte energie te versnellen. De Natuur- en Milieufederaties en het HIER Klimaatbureau richten zich op de productie van lokale duurzame energie. Via HIER Opgewekt, het kennisplatform voor lokale duurzame energie-initiatieven, worden lokale energiecoöperaties met elkaar verbonden en ondersteund met kennis en advies. Krachten worden gebundeld, waardoor zij een sterkere positie in de markt krijgen.

Stichting DOEN richt zich binnen dit project specifiek op het energiebedrijf Qurrent, dat klanten helpt met het opwekken en besparen van energie.

Stand van zaken

Inmiddels zijn ruim 500 lokale duurzame energie-initiatieven met elkaar verbonden via HIER opgewekt. Via de website, een magazine en verschillende bijeenkomsten door het hele land worden lokale initiatieven in beeld gebracht en versterkt. In samenwerking met de initiatieven, bedrijven en experts heeft HIER Opgewekt kennisdossiers opgebouwd.

Qurrent heeft zich ontwikkeld tot een landelijke energiecoöperatie die groene energie levert tegen inkoopprijs. Ook helpt Qurrent klanten om hun energieverbruik te verminderen en stimuleert het om zelf groene stroom op te wekken. In 2014 heeft Qurrent het windmolenpark Hellegatsplein verworven. Het produceert genoeg energie voor 10.000 huishoudens. Door een stukje windmolen te kopen kunnen klanten hun eigen stroom opwekken. De opbrengst van het windpark gaat weer naar de leden: de klanten van Qurrent. Bij Qurrent zijn de klanten niet alleen klant maar ook lid van de coöperatie. In 2016 was de eerste Algemene Ledenvergadering, het moment waarop leden kunnen meebeslissen over de duurzame projecten. In 2016 start tevens een online community: een plek waar de leden met Qurrent en met elkaar tips kunnen delen, vragen kunnen stellen en mee kunnen denken over nieuwe producten en diensten.

Meer informatie is te vinden op www.qurrent.nl .

Bekijk deze video voor meer informatie over HIER Opgewekt: