• 'Neushoorns zijn goud waard'

    Neushoorns

Eenmalige Schenkingen 2012

Van de totale netto-opbrengst over 2012 van € 291 miljoen heeft de Postcode Loterij € 8 miljoen toegewezen aan eenmalige schenkingen. De Postcode Loterij wil op deze manier initiatieven steunen die nog niet binnen het reguliere circuit zijn gevestigd, en/of een eenmalige push nodig hebben om tot (verdere) ontwikkeling te komen. Dit kunnen ook meer risicovolle initiatieven zijn, die potentieel een enorm positief effect hebben op de doelstellingen waar de loterij voor staat.