• 'Neushoorns zijn goud waard'

    Neushoorns

Eenmalige Schenkingen 2009

Van de totale netto-opbrengst over 2008 ruim van € 488 miljoen heeft de Postcode Loterij ruim € 6,7 miljoen toegewezen aan éénmalige schenkingen. De Postcode Loterij wil op deze manier initiatieven steunen die nog niet binnen het reguliere circuit zijn gevestigd, en/of een eenmalige push nodig hebben om tot (verdere) ontwikkeling te komen. Dit kunnen ook meer risicovolle initiatieven zijn, die potentieel een enorm positief effect hebben op de doelstellingen waar de loterij voor staat.

Stichting DOEN - ProCredit Holding | € 3.000.000,-

ProCredit Holding van Stichting Doen

Deze grootste microfinancieringsgroep in de wereld verstrekt meer dan € 3,4 miljard aan leningen aan ruim 1 miljoen kleine ondernemers in 22 landen. Om verdere ontwikkeling mogelijk te maken draagt de Nationale Postcode Loterij graag bij aan een kapitaalophoging via aandeelhouder van het eerste uur, Stichting DOEN.

Wereld Natuur Fonds | € 1.250.000,-

Introductie van de ledlamp

In 2009 ondersteunt de Postcode Loterij samen met het Wereld Natuur Fonds de grootschalige introductie van ledtechnologie. Ledlampen zijn de duurzame opvolger van de spaarlampen. In de maand september wordt een landelijke 'groene' campagne opgetuigd en zal de loterij haar deelnemers een Pharox lamp aanbieden. Deze bijdrage is bedoeld voor de campagne van het Wereld Natuur Fonds rond de ledlamp.

Rocky Mountain Institute | € 1.000.000,-

'We do solutions, not problems'

Het Rocky Mountain Institute (RMI) doorziet en promoot dat het beschermen van het klimaat goed is voor de economie. Broeikasgassen zijn het bijproduct van het oneconomische gebruik van hulpbronnen. De logische oplossing is het verhogen van effectiviteit. Van de energie die wij verbruiken, wordt 75% tot 90% namelijk verspild. Het RMI is opgericht door de 'environmental optimist' Amory Lovins in 1982. Zijn lijfspreuk 'We do solutions, not problems' is representatief voor het werk dat het instituut doet.

Postcode Lotery Green Challenge 2009 | € 1.000.000,-

Netwerk en geloofwaardigheid  - winnaar Green Challenge 2008
De PICNIC Green Challenge in 2007 en 2008 waren een groot succes. De winnaar uit 2007, Igor Kluin van Qurrent met de Q-box, vertelde tijdens de prijsuitreiking van de tweede challenge dat het winnen van de eerste editie naast geld vooral een netwerk en geloofwaardigheid heeft opgeleverd.

'One bright idea makes the difference' luidt de Green Challenge slogan. De levensstijl van mensen over de hele wereld moet en kan groener worden. Postcode Loterij Green Challenge motiveert om te denken over duurzame en groene initiatieven en biedt financiële hulp bij de realisatie.

Carbon War Room | € 500.000,-

Logo Carbon War Room

Virgin Unite heeft twaalf organisaties benaderd waaronder de Postcode Loterij om founder te worden van de Carbon War Room. Door invloedrijke mensen, bedrijven en instanties bij elkaar te brengen, moeten bestaande ideeën die een werkelijke oplossing bieden om klimaatverandering tegen te gaan geïmplementeerd worden. De Carbon War Room heeft als functie het signaleren en versnellen en waar nodig het genereren van oplossingen. De loterij wil zich als co-founder graag aan dit initiatief verbinden.