• 'Neushoorns zijn goud waard'

    Neushoorns

Eenmalige Schenkingen 2010

Van de totale netto-opbrengst over 2009 van ruim € 256 miljoen heeft de Postcode Loterij ruim € 12,5 miljoen toegewezen aan éénmalige schenkingen. De Postcode Loterij wil op deze manier initiatieven steunen die nog niet binnen het reguliere circuit zijn gevestigd, en/of een eenmalige push nodig hebben om tot (verdere) ontwikkeling te komen. Dit kunnen ook meer risicovolle initiatieven zijn, die potentieel een enorm positief effect hebben op de doelstellingen waar de loterij voor staat.

Stichting DOEN - Qurrent | € 1.000.000,-

Qbox
Qurrent is het energiebedrijf van de toekomst. Qurrent omschrijft zichzelf als het eerste energiebedrijf dat je geen energie verkoopt maar je helpt het zelf op te wekken en efficiënt te gebruiken. Experts zien Qurrent als de voorloper op dit terrein. De organisatie biedt consumenten decentrale en duurzame energienetwerken aan. De technologie om lokale netwerken te realiseren is nu gereed. Het opschalen is de volgende fase waarvoor Qurrent geld zoekt en dat Stichting DOEN in de vorm van een participatie wil geven.

Green Challenge-winnaar

De loterij stelt graag € 1 miljoen ter beschikking aan DOEN om deze participatie in het bedrijf van de eerste Green Challenge-winnaar mogelijk te maken en om een belangrijk aandeelhouder van het energiebedrijf van de toekomst te worden.

The Borneo Initiative | € 2.300.000,-

Overzicht van Borneo
Borneo is één van de belangrijkste natuurgebieden ter wereld. Op het eiland komen nog grote stukken ongerept regenwoud voor. Borneo is het leefgebied van de orang-oetan, de dwergolifant en talrijke andere bijzondere zoogdieren, vogel- en plantensoorten. Een grote bedreiging voor de natuur op Borneo is de illegale kap van tropisch hardhout.

Economisch alternatief bieden
The Borneo Initiative wil deze illegale kap tegengaan en een economisch alternatief bieden aan de lokale bewoners. Het initiatief zorgt dat in 2015 op Borneo 5 miljoen hectare bos duurzaam beheerd en FSC-gecertificeerd wordt. De visie van het initiatief is dat we tropische bossen wereldwijd alleen kunnen beschermen als we zorgen voor een goede balans tussen economische belangen, duurzaam beheer van de bossen en de bescherming van de belangrijke gebieden. De verschillende belangen van natuur, mens en economie worden daarom ook zorgvuldig afgewogen in het certificeringsproces op Borneo.

Voor de lokale bewoners is de overstap naar duurzaam beheer economisch zeer interessant maar de kosten van certificering zijn het obstakel. Met de bijdrage van de loterij kan The Borneo Initiative meteen starten met de snelle en grootschalige implementatie van duurzaam bosbeheer op Borneo.

Zeehondencrèche Pieterburen | € 1.000.000,-

De dieren van Pieterburen
De Zeehondencrèche in Pieterburen vangt jaarlijks 250 zieke zeehonden op, maar de faciliteiten zijn verouderd en bieden eigenlijk maar plaats aan 80 dieren. In containers, tenten en noodgebouwen is in de loop der jaren extra ruimte gecreëerd. Deze tijdelijke oplossingen hebben inmiddels een permanent karakter gekregen en renovatie is daarom hard nodig.

Bouwen met duurzaam materiaal
Het renovatieproject realiseert nieuwe binnen- en buitenbaden, een nieuwe waterzuiverings- installatie en grotere quarantaineruimten, zodat de crèche de zeehonden beter kan opvangen. Ook de faciliteiten voor de 150.000 bezoekers worden uitgebreid. Voor de bouw worden duurzame materialen gebruikt. De crèche wil daarnaast ook duurzame energie opwekken om de hoge energiekosten te drukken. En met de nieuwe waterzuiveringsinstallatie bespaart de crèche ook flink op energie- en waterkosten.

De bijdrage van de Postcode Loterij zorgt dat deze duurzame verbouwing kan beginnen en dat de kosten van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie volledig zijn gedekt.

Project: Red de Oceanen | € 7.000.000,-

Walvis springt omhoog
Oceanen beslaan tweederde van de wereld. Ze reageren zeer snel op klimaatverandering en andere, door mensen gecreëerde problemen. Door gas- en oliewinning, diepzeemijnbouw, vervuiling en overbevissing zijn veel soorten al uitgestorven, verdwijnt koraal en zijn de voorspellingen over de toekomst van de oceanen zeer somber. Wetenschappers geven aan dat er in 2050 geen vis meer is als we op de huidige voet doorgaan.

Marine Stewardship Council, Greenpeace & Wereld Natuur
De oceanen zijn van niemand en zijn daarom de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Bovendien zijn tot op zekere hoogte de oceanen onbekend terrein, zelfs voor wetenschappers. En onbekend maakt onbemind. Daar wil dit project verandering in brengen. In het Red de Oceanenproject gaan het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace en Marine Stewardship Council (MSC) werken aan drie thema’s: bescherming van het leven in de oceanen, verduurzaming van de visindustrie en vergroting van de markt voor duurzaam gevangen vis.

De urgentie van het probleem vraagt om een groot gebaar en veel aandacht. De loterij levert graag een bijdrage aan de concrete projecten van de drie organisaties en wil daarnaast de benodigde aandacht genereren voor de belangrijke rol die oceanen spelen in ons ecosysteem.

DARA | € 750.000,-

Eenmalige Schenkingen 2009
Development Assistance Research Associates (DARA) is in 2003 opgericht om onafhankelijke en vooral bruikbare evaluaties te maken die de effectiviteit en kwaliteit van geboden hulp beoordelen die overheden via particuliere hulporganisaties bieden. DARA verwerkt deze evaluaties tot een bruikbare index, de Humanitarian Response Index. Ze geeft aanbevelingen over best practices en maakt ranglijsten aan de hand van door donoren zelf vastgestelde criteria. DARA doet concrete aanbevelingen aan donoren hoe de hulp effectiever kan worden.

Index is onafhankelijk instrument

Kofi Annan en Jeffrey Sachs zien de index als het onafhankelijke instrument om de werkwijze van de ngo's in de sector en het beleid van donoren te verbeteren. De ranglijsten prikkelen donoren hun beleid aan te passen. De index maakt zichtbaar op welke terreinen de hulp te kort schiet. Met de onafhankelijk bijdrage van de loterij kan DARA in 2010, 2011 en 2012 de index maken.

Fier Frysln: De Veilige Veste | € 500.000,-

Extra Project
Fier Fryslân is een stichting die ruim dertig jaar geleden is opgericht als een blijf-van-mijn-lijfhuis. De organisatie heeft zich ontwikkeld tot een landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De missie van de organisatie is iedereen die te maken heeft met geweld in relaties direct hulp bieden. De speerpunten van Fier Fryslân zijn de aanpak van (huiselijk) geweld, eergerelateerd geweld en (jeugd)prostitutie.

Nieuw concept ontwikkeld

In de opvang van slachtoffers van geweld maken organisaties vooral gebruik van 'geheime' of anonieme adressen om veiligheid en bescherming te bieden. Tegenwoordig is het bijna niet meer mogelijk om adressen geheim of anoniem te houden. De slachtoffers blijven op deze wijze continu op de vlucht voor de daders van geweld. Fier Fryslân heeft samen met o.a. woningcorporatie WoonFriesland en de politie Friesland een nieuw concept ontwikkeld waarin slachtoffers van geweld niet langer worden verstopt maar in De Veilige Veste opgevangen worden. De locatie is bekend en de bewoners krijgen de bescherming die ze nodig hebben. De boodschap voor de slachtoffers is niet langer dat ze zich moeten verstoppen.