• 'Neushoorns zijn goud waard'

    Neushoorns

Eenmalige Schenkingen 2013

Van de totale netto-opbrengst over 2012 van € 291 miljoen heeft de Postcode Loterij € 8 miljoen toegewezen aan eenmalige schenkingen. De Postcode Loterij wil op deze manier initiatieven steunen die nog niet binnen het reguliere circuit zijn gevestigd, en/of een eenmalige push nodig hebben om tot (verdere) ontwikkeling te komen. Dit kunnen ook meer risicovolle initiatieven zijn, die potentieel een enorm positief effect hebben op de doelstellingen waar de loterij voor staat.

Vlinderstichting | € 800.000,-

De Vlinderstichting

Het aantal vlinders in Nederland vermindert gestaag. Van de 71 vlindersoorten die Nederland rijk was, is 68% bedreigd of verdwenen. Een van de oorzaken is het gebrek aan bloemen en dus aan voedsel, nectar en stuifmeel. Hier hebben naast de vlinders ook de bijen en de hommels last van. De Vlinderstichting wil het platteland en de steden en dorpen vlinder- en bijvriendelijk maken door velden en bermen weer bloemrijk te maken. De stichting werkt nauw samen met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. 

De Vlinderstichting gaat in dit project met vrijwilligers, terreinbeheerders en omwonenden minstens 30 "idylles" aanleggen. In het buitengebied gaat het om percelen tussen de halve en twee hectare waar nectarrijke bloemen gezaaid worden. In de bebouwde omgeving legt de stichting vlinderbanen aan in wegbermen en vervangt ze gras in groenstroken door bloemen. Op bedrijventerreinen richt de organisatie op braakliggende grond tijdelijke bijenweides in.

Stichting Voedselbanken Nederland | € 1.000.000,-

Voedselbanken

In 2012 krijgen in Nederland wekelijks 70.000 mensen hun voedsel van een van de 135 voedselbanken. Deze mensen zijn door officiële instanties bij de voedselbanken aangemeld als ze voldoen aan strikte financiële criteria. Deze instanties begeleiden de voedselbankklanten in deze periode om weer zelfredzaam te worden. 

Het aantal mensen dat afhankelijk is van de voedselbanken is sinds 2008 verdubbeld. De verwachting is dat dit aantal de komende tijd nog verder zal stijgen. Dat vraagt gezien de strenge eisen voor voedselkwaliteit om uitbreiding en verdere professionalisering. Zo zijn er meer en betere opslagruimten, afgiftepunten en koel- en vriescellen nodig.

Social Enterprise Accelerator | € 2.000.000,-

Sociale ondernemingen zetten het ondernemerschap zo in dat mens en maatschappij er beter van worden. Het zijn ondernemingen die primair een sociaal doel nastreven met een schaalbare aanpak en een duurzaam verdienmodel. 

Uit recent onderzoek blijkt dat Nederland achterloopt op het gebied van sociale ondernemingen – er zijn hier minder bedrijven en ze zijn minder groot dan bijvoorbeeld in Groot-Brittannië. Dit komt volgens het onderzoek door het gebrek aan intensieve begeleiding voor het opschalen van succesvolle initiatieven en doordat groeifinanciering lastig te verkrijgen is. 

Het onderzoek geeft ook aan dat door de moeilijkere businessmodellen dit soort investeringen intensieve management- en expertiseondersteuning nodig hebben. De Social Enterprise Accelerator (SEA) zorgt voor intensieve begeleiding en toegang tot geduldig groeikapitaal.

Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen | € 2.000.000,-

Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen 2012

De biodiversiteit in de wereld en de kennis over de natuur bij het grote publiek neemt snel af. De belangstelling voor onderwerpen als duurzaamheid en een bewuste en gezonde levensstijl neemt tegelijkertijd toe. De Botanische Tuinen willen een veel actievere bijdrage leveren aan deze toenemende belangstelling. Ze hebben alle informatie in huis als kennis- en onderzoekscentra voor duurzaamheid en biodiversiteit en dat op 20 zeer bijzondere plekken in Nederland.

In het ambitieuze plan 'Planten voor de Toekomst' voegt de vereniging de collecties van 20 botanische tuinen samen en maakt de tuinen beter toegankelijk voor het publiek. Door een moderne aanpak met een hedendaagse, aansprekende programmering voor een breed en jong publiek met de grande finale in 2017, wanneer men groots uitpakt met het Jaar van de Botanische Tuinen.

GAVI Alliance | € 2.500.000,-

GAVI 2012 door Olivier Asselin

De GAVI Alliance is in 2000 opgericht om de beste vaccins toegankelijk te maken voor alle kinderen in de wereld. Jaarlijks sterven 1,7 miljoen kinderen aan ziektes zoals Meningitis A en mazelen die door vaccinaties voorkomen hadden kunnen worden. 

Sinds de oprichting heeft GAVI mogelijk gemaakt dat 325 miljoen kinderen ingeënt zijn. Het grootste deel van deze kinderen woont in ontwikkelingslanden. Om juist deze kinderen te bereiken zorgt GAVI dat in fragiele staten een vaccin beschikbaar is waarmee kinderen ingeënt worden tegen de vijf meest voorkomende, dodelijke ziektes.