• 'Neushoorns zijn goud waard'

    Neushoorns

Eenmalige schenkingen 2015

Naast de structurele steun aan meer dan negentig goede doelen geeft de Postcode Loterij jaarlijks ook eenmalige schenkingen aan goededoelenorganisaties die geen vaste partner zijn van de loterij. Deze organisaties kunnen een eenmalige financieel impuls gebruiken om tot (verdere) ontwikkeling te komen of een groots project te uit te voeren.

Girls Not Brides | € 500.000

In ontwikkelingslanden trouwt op dit moment 1 op de 9 meisjes voor hun 18e jaar, met ernstige gevolgen voor hun toekomstkansen en gezondheid. Girls Not Brides is een wereldwijd samenwerkingsverband van ruim 400 maatschappelijke organisaties uit meer dan 60 landen die kindhuwelijken willen beëindigen en meisjes in staat willen stellen hun potentieel te benutten. Girls Not Brides helpt de aangesloten organisaties bij het onder de aandacht brengen van het probleem van kindhuwelijken, het pleiten voor wetten en beleid en het implementeren van programma’s om kindhuwelijken te voorkomen. Dit ondersteunt de loterij graag met een eenmalige bijdrage.


JINC | € 500.000,-


JINC is sinds 2003 actief. De organisatie helpt jongeren met een sociaal-economische achterstand op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. Momenteel volgen ruim 35.000 jongeren de JINC-leerlijn, een programma waarin ze leren solliciteren, met verschillende beroepen kennismaken en ontdekken welk werk bij hen past. Door deze ervaring hebben de jongeren een aantoonbaar betere kans om te slagen op de arbeidsmarkt. Meer dan 1.000 bedrijven dragen financieel bij en stellen hun medewerkers als vrijwilligers beschikbaar. Met de eenmalige bijdrage van de loterij kan de organisatie nog meer jongeren bereiken.


TheirWorld | € 500.000,-

De organisatie TheirWorld is in 2002 opgericht met het doel kinderen wereldwijd de beste mogelijkheden te bieden om een gezond en gelukkig leven te leiden. Toegang tot onderwijs is hiervoor essentieel. De bijdrage van de loterij maakt het project ‘Education without borders’ mogelijk, dat tot doel heeft de toegang tot goed onderwijs te realiseren voor Syrische kinderen die naar Libanon zijn gevlucht. TheirWorld wil met dit project ook een succesvol voorbeeld neerzetten om het benodigde draagvlak en geld te genereren voor het realiseren van toegang tot onderwijs in andere conflictgebieden, zoals Afghanistan en Pakistan.

Sympany (voorheen Humana/KICI) | € 600.000,-

Dit jaar fuseerden de beide kledinginzamelaars voor het goede doel Humana en KICI. Samen gaan ze verder onder de naam Sympany. Sinds jaar en dag verzamelen de organisaties in Nederland kleding en textiel en werken zo tevens aan een beter milieu. Per jaar verzamelen zij 20 miljoen kilo textiel. Dat gaat naar sociale werkplaatsen, waar het van restafval wordt ontdaan en gesorteerd. De kleding krijgt dan een tweede leven. De opbrengst na aftrek van kosten wordt gebruikt voor sociale projecten binnen de textielindustrie, in Nederland en in ontwikkelingslanden. Met de bijdrage van de loterij zal Sympany in Oost-Nederland een nieuw sorteercentrum voor textiel opzetten, waarmee werkgelegenheid wordt geboden aan 48 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (waarvan 33 met een sociale werkplaatsindicatie). Hiermee kan de organisatie tevens meer geld genereren voor sociale projecten.

Access to Medicine Foundation | € 750.000,-

De Access to Medicine Foundation is in 2004 in Nederland opgericht en heeft wereldwijd erkenning gekregen voor de door haar ontwikkelde ‘Access to Medicine Index’. Deze ranglijst zet de farmaceutische industrie op effectieve wijze aan tot het verbeteren van de toegang tot medicijnen in ontwikkelingslanden. Naar voorbeeld hiervan zal de organisatie met de bijdrage van de loterij de ‘Access to Vaccines Index’ lanceren, die vaccinfabrikanten zal stimuleren tot betere, snellere en uitgebreidere toegang tot vaccins. Hiermee wordt de meest krachtige en kosteneffectieve preventieve gezondheidsinterventie eerlijker over de wereld verdeeld.

The Yunus & You Foundation | € 1.000.000,-

De Yunus & You Foundation is in 2012 opgericht door Muhammad Yunus, de ontwikkelaar en grondlegger van het microkrediet en oprichter van de Grameen Bank. In 2006 kreeg Yunus samen met deze bank de Nobelprijs voor de Vrede "voor hun inspanningen om economische en sociale ontwikkelingen van onderop mogelijk te maken". De organisatie wil met sociaal ondernemerschap de sociale en economische integratie van de minstbedeelden in de wereld verbeteren. De bijdrage van de loterij zal worden gebruikt voor de promotie en implementatie van het sociaal ondernemerschapsconcept als effectief en innovatief middel voor armoedebestrijding en ontwikkeling.

Extra hulp aan slachtoffers van rampen en conflicten

Het aantal grote humanitaire crises is in 2014 sterk toegenomen. Het aantal brandhaarden in de wereld is niet meer op een hand te tellen. In Syrië, de Democratische Republiek Congo, Zuid-Soedan, de Centraal Afrikaanse Republiek, Irak en op vele andere plekken. Zelden werden zoveel onschuldige mensen slachtoffer van geweld. Ook het aantal vluchtelingen wereldwijd is groter dan ooit. Hierdoor ontstaat grote druk op noodhulporganisaties en ook de toestroom van vluchtelingen naar ons land is ongebruikelijk hoog.

Velen van onze vaste beneficiënten werken met man en macht om hulp te bieden aan de slachtoffers van rampen en crises. De jaarlijkse ongeoormerkte bijdrage van de Postcode Loterij kan door hen worden ingezet waar nodig.

De opbrengst van 2014 maakt mogelijk dat de loterij aan drie vaste beneficiënten een extra eenmalige bijdrage beschikbaar stelt voor het werk dat zij doen om de vele slachtoffers en vluchtelingen te helpen.

Artsen zonder Grenzen | € 5.000.000

Van de Nederlandse organisaties die zich bezighouden met noodhulp speelt Artsen zonder Grenzen een hoofdrol. Met eigen teams biedt de organisatie levensreddende hulp bij de vele brandhaarden in de wereld. Met een eenmalige extra bijdrage die vrij besteedbaar is kan de organisatie meer hulp bieden aan de slachtoffers. Hierbij kan worden gedacht aan het verstrekken van voedsel en hulpgoederen aan de bevolking in Zuid-Sudan.

Het Nederlandse Rode Kruis | € 5.000.000

Het Nederlandse Rode Kruis is actief in de belangrijkste conflictgebieden. De nood is hoog en het Rode Kruis heeft op dit moment grote behoefte aan extra middelen voor de hulpverlening aan de getroffenen. De organisatie kan de eenmalige extra bijdrage aanwenden waar dit het meest nodig is, bijvoorbeeld het verstrekken van voedselpakketten aan Syrische vluchtelingen.

VluchtelingenWerk Nederland | € 1.000.000

Met name de burgeroorlog in Syrië zorgt dit jaar voor een ongebruikelijk hoge toestroom van vluchtelingen naar ons land. VluchtelingenWerk Nederland helpt de vluchtelingen aan wie asiel wordt verleend. Met een eenmalige extra bijdrage van de loterij kan de organisatie meer vrijwilligers werven en het grote aantal extra vluchtelingen in Nederland hulp bieden bij gezinshereniging en goede begeleiding bieden tijdens hun verblijf in asielzoekerscentra.