• 'Neushoorns zijn goud waard'

    Neushoorns

Eenmalige schenkingen 2016

Naast de structurele steun aan meer dan negentig goede doelen geeft de Postcode Loterij jaarlijks ook eenmalige schenkingen aan goededoelenorganisaties die geen vaste partner zijn van de loterij. Deze organisaties kunnen een eenmalige financieel impuls gebruiken om tot (verdere) ontwikkeling te komen of een groots project te uit te voeren.

AIDS-Free World | € 2.500.000,-

eenmalige schenking 2016 postcodeloterij

AIDS-Free World is een internationale belangenorganisatie die met gerichte lobby, juridische maatregelen en wereldwijde bewustwording werkt aan een rechtvaardigere wereld.

In 2015 startte de organisatie de campagne ‘Code Blue’, om aandacht te vragen voor- en een einde te maken aan seksueel geweld en misbruik door VN-personeel tijdens vredesmissies. Kortgezegd geniet VN-personeel hiervoor immuniteit en kunnen VN-militairen hiervoor niet in het land waar zij zijn uitgezonden worden vervolgd. AIDS-Free World gaat de bijdrage van de loterij gebruiken om de straffeloosheid bij seksueel geweld en misbruik in vredesmissies door zowel militair als non-militair VN-personeel op systematische wijze aan te pakken. Door het probleem nauwkeurig in kaart te brengen, de slachtoffers een stem te geven en te helpen, ervoor te zorgen dat de immuniteit wordt opgeheven en er door de VN volledige openheid wordt gegeven.

apopo | € 1.000.000,-

eenmalige schenking 2016 postcodeloterij

Apopo is in 1997 in België opgericht met het originele idee om ratten te trainen om explosieven op te sporen. Inmiddels is door de inzet van ratten o.a. ruim 25 duizend hectare land vrijgemaakt van landmijnen en zijn een miljoen mensen bevrijd van de dreiging daarvan. Inmiddels zet apopo door haar getrainde detectieratten ook in voor het opsporen van tuberculose (tbc), op een manier die effectiever, efficiënter en minder kostbaar is dan de traditioneel in Afrika gehanteerde methode. Apopo’s oplossingen zijn het resultaat van onderzoek en ontwikkeling die worden gekarakteriseerd door kwaliteit, innovatie en creativiteit. Met de eenmalige bijdrage van de loterij kan apopo de bestaande inzet van ratten optimaliseren en nieuwe toepassingen voor detectieratten ontwikkelen.

Dr. Denis Mukwege Foundation | € 500.000,-

eenmalige schenking 2016 postcodeloterij

Dr. Denis Mukwege strijdt al jarenlang tegen het gebruik van seksueel geweld als oorlogswapen. Vanuit het door hem opgerichte Panzi-ziekenhuis in Oost-Congo biedt hij slachtoffers van deze vorm van geweld medische zorg en psychosociale hulp. Daarnaast stelt hij het probleem nationaal en internationaal aan de kaak. Om zijn strijd tegen seksueel geweld als oorlogswapen en de op dat gebied nog altijd heersende straffeloosheid op internationaal niveau te versterken is in 2015 de Dr. Denis Mukwege Foundation opgericht. De bijdrage van de loterij wordt ingezet voor een uitbreiding van de hulp aan de slachtoffers in Oost-Congo en voor internationale lobby en fondsenwerving gericht op het tot een halt roepen van seksueel geweld als oorlogswapen.

The Global Fund | € 2.500.000,-

eenmalige schenking 2016 postcodeloterij

De internationale organisatie The Global Fund on the Fight Against Aids, Tuberculosis and Malaria zorgt sinds 2002 voor wereldwijde financiële ondersteuning van preventie en behandeling van aids, tuberculose (tbc) en malaria. Op deze manier zijn tot eind 2014 al meer dan 17 miljoen levens gered. De eenmalige schenking van de loterij is bedoeld voor detectie en behandeling van tbc onder vluchtelingen en ontheemden in concentraties rond conflictgebieden, te weten Jordanië, Libanon en Irak. Daarmee kan een snelle en hardnekkige verspreiding van deze ziekte onder vluchtelingen worden voorkomen.

Max Foundation | € 500.000,-

eenmalige schenking 2016 postcodeloterij

Max Foundation werkt al 10 jaar op effectieve wijze aan het terugdringen van kindersterfte door water-, sanitatie- en hygiëne-projecten (WASH). Wereldwijd hebben ongeveer 162 miljoen kinderen onder de 5 jaar op enigerlei wijze te maken met een ontwikkelings- en groeiachterstand, ook wel stunting genoemd. Door WASH-projecten te combineren met gezonde voeding en een betere zorg voor zwangere vrouwen en jonge moeders heeft Max Foundation een innovatieve en succesvolle aanpak ontwikkeld om stunting te bestrijden. De bijdrage van de loterij wordt door Max Foundation ingezet voor het project ‘Growing Up Up Up!’. Max Foundation gaat met dit project in drie jaar tijd in 36 dorpen in Bangladesh een leefomgeving creëren waar ruim 16.000 kinderen gezond kunnen opgroeien en geen ontwikkelingsachterstand meer oplopen. In totaal krijgen 50.000 mensen toegang tot schoon drinkwater, schone toiletten en voorlichting op het gebied van hygiëne en voeding.

Max Havelaar Fair Trade | € 1.500.000,-

eenmalige schenking 2016 postcodeloterij

Max Havelaar Fair Trade helpt met het Max Havelaar Fairtrade-keurmerk wereldwijd meer dan 1,5 miljoen kleine boeren en landarbeiders. Boerenorganisaties en plantages die Fairtrade gecertificeerd zijn krijgen altijd tenminste de Fairtrade-minimumprijs voor hun product. Daar bovenop ontvangen ze de Fairtrade-premie. Zo biedt de organisatie de boeren en arbeiders een vangnet in tijden van nood en zekerheid en vertrouwen in betere tijden. Bijna de helft van de aangesloten boeren produceert koffie. Voor deze boeren is klimaatverandering een steeds grotere bedreiging. Max Havelaar Fair Trade gaat de eenmalige bijdrage van de loterij inzetten om deze koffieboeren te helpen zich beter tegen klimaatverandering te beschermen, in klimaatacademies. Daar krijgen de boeren de inzichten, vaardigheden en technieken die de effecten van klimaatverandering beter beheersbaar voor hen maken. De eerste klimaatacademie wordt opgericht in Machakos, Kenia.

Oceana | € 1.100.000,-

eenmalige schenking 2016 postcodeloterij

De internationale organisatie Oceana wil de oceanen weer zo rijk, gezond en overvloedig maken als ze ooit waren. De aanpak van Oceana kenmerkt zich door een combinatie van zeer gedegen onderzoek, een sterke lobby en grote campagnekracht, waarbij Oceana kan rekenen op de steun van wereldberoemde ambassadeurs. De eenmalige bijdrage van de loterij wordt ingezet voor een project ter bescherming van de Noordzee. Oceana streeft naar een netwerk van beschermde zeegebieden met bijzondere natuurwaarde, waardoor wordt voorkomen dat de Noordzee haar biodiversiteit verliest.

Theirworld | € 500.000,-

eenmalige schenking 2016 postcodeloterij

De organisatie Theirworld is in 2002 opgericht met het doel kinderen wereldwijd de beste mogelijkheden te bieden om een gezond en gelukkig leven te leiden. Toegang tot onderwijs is hiervoor essentieel. De bijdrage van de loterij maakt voortzetting van het project ‘Education without borders’ mogelijk, dat tot doel heeft toegang tot goed onderwijs te realiseren voor Syrische kinderen die naar Libanon zijn gevlucht. Theirworld ontving hiervoor vorig jaar ook een eenmalige bijdrage van de loterij. Met deze bijdrage kan Theirworld haar activiteiten ten behoeve van de Syrische vluchtelingkinderen in Libanon verder uitbreiden, onder meer door intensieve lobby en fondsenwerving om 40.000 extra kinderen in Libanon toegang tot goed onderwijs te verschaffen.  

UTZ Certified | € 1.500.000,-

eenmalige schenking 2016 postcodeloterij

UTZ Certified is een programma en keurmerk voor duurzame landbouw. Met haar programma’s bereikt UTZ Certified 335.000 (land)arbeiders en 575.000 boeren in 37 landen. UTZ werkt nauw samen met de industrie, waarbij prijsonderhandelingen aan de markt worden overgelaten. Met de eenmalige bijdrage van de loterij kan UTZ Certified een aantal belangrijke stappen zetten om de diensten voor kleine boeren te versterken en het bereik van de programma’s te vergroten. Concreet zal UTZ Certified de bijdrage inzetten om nieuwe technologie te ontwikkelen die de productie van honderdduizenden kleine boeren helpt verbeteren en het UTZ Certified programma en keurmerk introduceren voor hazelnoten en rijst.

VluchtelingenWerk Nederland | € 3.100.000,-

eenmalige schenking 2016 postcodeloterij

Het aantal vluchtelingen wereldwijd is nog nooit zo groot geweest als nu. Hierdoor komt er veel meer werk af op VluchtelingenWerk Nederland, onder andere in de vorm van extra begeleiding in asielzoekerscentra, hulp bij integratie en hulp bij gezinshereniging. VluchtelingenWerk Nederland kan de extra eenmalige bijdrage van de loterij hiervoor goed gebruiken. Daarnaast stelt de extra bijdrage de organisatie in staat om hulp te bieden aan aanmeldcentra in Zuid-Europa en lokale maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met de begeleiding en bescherming van vluchtelingen aldaar.

Wildlife Justice Commission | € 1.100.000,-

eenmalige schenking 2016 postcodeloterij

De Wildlife Justice Commission (WJC) is opgericht als onderdeel van het in 2014 toegekende droomfondsproject van Peace Parks Foundation en Wereld Natuur Fonds ‘Neushoorns zijn goud waard’. De organisatie wil een einde maken aan stroperij en de illegale handel in beschermde diersoorten. Daarvoor doet zij uitgebreid onderzoek naar wildlife crime, vergaart bewijs, documenteert dit en deelt de informatie met aanklagers en autoriteiten in de landen waar de misdrijven worden gepleegd. Ook oefent de WJC internationale publieke druk uit op de nationale autoriteiten om de daders op te pakken en te berechten. De eenmalige bijdrage van de loterij stelt de organisatie in staat de eerste wildlife crime zaken af te ronden en de resultaten daarvan breed te communiceren.