• 'Neushoorns zijn goud waard'

    Neushoorns

Extra projecten 2005

Van de totale netto-opbrengst over 2004 van 224 miljoen euro heeft de Postcode Loterij 22,5 miljoen euro toegewezen aan 10 speciale projecten van haar vaste begunstigden. Deze 22,5 miljoen euro komt uit de Extra Trekking van de loterij en komt dus bovenop de reguliere uitkering aan de vaste goede doelen.

Mensen in Nood / Memisa | € 2.250.000

Mensen in Nood van Memisa
De ellende die droogte veroorzaakt, wordt meestal pas achteraf aangepakt met noodhulp. Dit project van Mensen in Nood & Memisa wil daarin verandering brengen door een preventieve aanpak te stimuleren, waarbij 15 lokale organisaties zijn betrokken. Met dit droogtecyclus-management wordt naar verwachting 1,5 miljoen mensen bereikt in Kenia.

IUCN Nederland | € 1.949.388

Flamingo's en IUCN Nederland
De Nederlandse Antillen beschikken in zee en op het land over de rijkste biodiversiteit binnen het Koninkrijk Nederland. Met de bijdrage van de Postcode Loterij kan de Dutch Carribean Nature Alliance (DCNA) zich in de komende periode verstevigen. Meer informatie »

Oxfam Novib | € 1.975.000

Extra Project 2004

Het onderwijssysteem in het arme Senegal is voor veel kinderen en jongeren te duur. Sinds 1972 biedt de organisatie ACAPES hiervoor een alternatief: onderwijs dat aansluit op de belevingswereld van kinderen en jongeren in sloppenwijken. Met dit project kan ACAPES 12 nieuwe centra bouwen. Meer info »

Stichting Ark | € 996.325

Letland kent een karakteristiek en ecologisch rijk landschap. Stichting Ark wil zich graag inzetten om dit te behouden, samen met Letse natuurorganisaties, lokale overheden en particulieren. Dit project voorziet in de ontwikkeling van grootschalige begraasde natuurgebieden.

World Population Foundation | € 848.000

Extra Project 2004

In Oeganda is een cd-rom ontwikkeld - 'The world starts with me' - om seksuele voorlichting te geven aan jongeren. Dit project van World Population Foundation was zo succesvol dat organisaties in Kenia en Indonesië aangaven ook graag met een cd-rom aan de slag te gaan. De loterij bijdrage maakt het mogelijk de bestaande cd-rom voor Indonesië en Kenia aan te passen. Met dit project kunnen direct 24.000 jongeren worden bereikt.

Greenpeace | € 1.201.500

Extra Project 2004

In 2025 moet de vernietiging van het oerbos zijn gestopt. Dit project van Greenpeace richt zich op 'naming & shaming' van kapconcessiegevers in Indonesië en Australië én op afnemers in Japan en China. Inheemse gemeenschappen worden getraind, wat zal bijdragen tot een duurzamer beheer van het bos.

Save the Children | € 1.947.186

Extra Project 2004

Afghanistan bevindt zich in een fase van wederopbouw, en onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Sinds 2002 organiseert Save the Children zogenaamd 'brugonderwijs' voor werkende straatkinderen. Deze aanpak zal nu worden uitgebreid naar 32 gemeenschappen waardoor 10.000 kinderen worden geholpen.

Prins Claus Fonds | € 1.500.000

Een rustige woestijn
In steeds bredere kring wordt geaccepteerd dat bevordering van cultuur van belang is in de strijd tegen armoede. De Sahel Opera is een muziekspektakel van hoge kwaliteit en originaliteit dat de toeschouwers wint voor de Afrikaanse cultuur. Deze bijdrage zal leiden tot medefinancieringen door andere partijen. Meer informatie »

Natuurmonumenten | € 4.890.000

Spread your wings

Het Fochteloërveen, op de grens van Friesland en Drenthe is een begrip in de wereld van natuurbeheer. Het gebied is internationaal erkend als waardevol vogelgebied én onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. Deze bijdrage geeft Natuurmonumenten de mogelijkheid om dit natuurrijke cultuurlandschap te behouden.

STOP AIDS NOW! | € 4.870.970

Twee meisjes in het gras
Fragmentatie en versnippering van hulpinspanningen vormt één van de grootste obstakels bij de preventie en bestrijding van HIV besmetting en Aids in Afrika. In dit project hebben 7 Nederlandse en 10 lokale organisaties de handen ineengeslagen en richt zich specifiek op kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika. Meer informatie »