• 'Neushoorns zijn goud waard'

    Neushoorns

Extra Projecten 2007

Van de totale netto-opbrengst over 2006 van 216 miljoen euro heeft de Postcode Loterij meer dan 13,5 miljoen euro toegewezen aan éénmalige uitkeringen.

De Postcode Loterij wil op deze manier initiatieven steunen die nog niet binnen het reguliere circuit zijn gevestigd, en/of een eenmalige push nodig hebben om tot (verdere) ontwikkeling te komen. Dit kunnen ook meer risicovolle initiatieven zijn, die potentieel een enorm positief effect hebben op de doelstellingen waar de loterij voor staat.

UNHCR/St. Vluchteling/Cordaid/Freevoice - € 4.375.000

UNHCR, Stichting Vluchteling, Cordaid/Mensen in Nood en FreeVoice willen mensen in Soedan weer een veilig thuis geven.

UNHCR, Stichting Vluchteling, Cordaid/Mensen in Nood en FreeVoice willen de mensen in Soedan weer een veilig thuis geven. De ernst van de situatie in Zuid-Soedan behoeft geen nadere toelichting. Dit gezamenlijke project van vier beneficiënten kent vijf specifieke doelstellingen:

  • gebieden ontmijnen en voorlichting geven over de gevaren van mijnen
  • verbeteren van de water- en sanitaire voorzieningen
  • verbeteren van de primaire gezondheidszorg
  • Het geven van directe noodhulp
  • informatieverstrekking aan de vluchtelingen en ontheemden via radio-uitzendingen

Simavi - € 1.008.780

Het realiseren van veilig drinkwater en sanitaire basisvoorzieningen. (Foto: Brent Stirton)

Het Millennium Ontwikkelingsdoel 7 is het verdubbelen van het aantal mensen met veilig drinkwater. Het realiseren van veilig drinkwater en sanitaire basisvoorzieningen naast het geven van voorlichting over gezondheid en hygiëne in Tanzania en Oeganda staan centraal in dit project van Simavi.

Nelson Mandela Kinderfonds: Children's Hospital - € 3.400.000

Nelson Mandela Kinderfonds: Children's Hospital. (Foto: Roy Beusker)
Het Red Cross Children's Hospital in Kaapstad is het enige gespecialiseerde kinderziekenhuis in zuidelijk Afrika. Het ziekenhuis helpt jaarlijks 250.000 kinderen. 90% van de kinderen komt uit zeer arme gezinnen en 40% van de kinderen is HIV geïnfecteerd. Het ziekenhuis kan de vraag niet aan. 'Armoedeziekten' en AIDS leiden tot complexe ziektebeelden.

Plan Nederland - € 500.000

Betere levensomstandigheden realiseren voor vluchtelingen. (Foto: Johannes Abeling)

Een nieuwe school met een gemeenschappelijke eetzaal en een voedingscentrum, sanitair voor 172 huizen, de aanleg van moestuinen en cursussen conflictbeheersing. Dit zijn slechts een paar voorbeelden uit het project waarmee Plan Nederland betere levensomstandigheden wil realiseren voor vluchtelingen in de stad Quibdó in centraal Colombia.

Prins Claus Fonds - € 200.000

CER verleent 'eerste hulp' aan cultureel erfgoed -wereldwijd- dat beschadigd of vernietigd is door een ramp.

Mensen in nood ontvangen concrete hulp zoals medicijnen, voedsel of tenten. In noodsituaties is er vaak weinig aandacht voor wat hun leven zin kan geven. Verlies van cultureel erfgoed is een verlies waarvan de impact onvoldoende wordt erkend. Cultural Emergency Response (CER) verleent deze 'eerste hulp' aan cultureel erfgoed -wereldwijd- dat beschadigd of vernietigd is door een ramp veroorzaakt door mens of natuur.

De Landschappen - € 2.580.000

Een rustiek landschap

De Landschappen willen het unieke cultuurlandschap van het Reitdiepdal behouden. De oude bedding van het Reitdiep heeft in dit project de hoofdrol. De rivier zal weer zichtbaar gaan kronkelen in het landschap waardoor de natuurlijke dynamiek van de wisselende waterstanden wordt hersteld.

Stichting DOEN en Skanfonds: Mentorprogramma Pilot - € 500.000

DOEN en Skanfonds helpen werkloze jongeren bij het vinden van een baan of opleiding. (Foto: Keren Su/China Span Alamy)

Het project heeft als doel om mensen met een betaalde baan en een uitgebreid netwerk werkloze jongeren zonder eigen netwerk te helpen bij het vinden van een baan of opleiding, het afmaken van een opleiding, het terugdringen van schooluitval en het vergroten van het netwerk van de jongeren via een buddy of mentorstrategie. Verschillende groepen in de samenleving komen op deze wijze met elkaar in contact.

The Clinton Climate Initiative - € 1.000.000€

Bill Clinton tijdens het Clinton Event op Soestdijk. (Foto: Roy Beusker)] Bill Clinton tijdens het Clinton Event op Soestdijk.

Stedelijke gebieden zijn verantwoordelijk voor 75% van alle uitstoot van broeikassen in de wereld. Om klimaatverandering een halt toe te roepen ligt in deze gebieden een belangrijke sleutel. Het Clinton Climate Initiative brengt een staf van experts samen, die een wereldwijd inkoopconsortium opzet, een netwerk beheert, metingen en evaluaties verzorgt en technische assistentie verleent. De partners zijn niet alleen stedelijke overheden maar ook de belangrijkste industrieën in de steden.