• 'Neushoorns zijn goud waard'

    Neushoorns

Extra Projecten 2008

Van de totale netto-opbrengst over 2007 van ruim 450 miljoen euro heeft de Postcode Loterij 17 miljoen euro toegewezen aan extra projecten.

De Postcode Loterij wil op deze manier initiatieven steunen die nog niet binnen het reguliere circuit zijn gevestigd, en/of een eenmalige push nodig hebben om tot (verdere) ontwikkeling te komen. Dit kunnen ook meer risicovolle initiatieven zijn, die potentieel een enorm positief effect hebben op de doelstellingen waar de loterij voor staat.

HIER-campagne II - € 9.185.000

Steun bij het uitvoeren van vier ambitieuze doelstellingen.
De Postcode Loterij stelt het bedrag ter beschikking om HIER nog 2 jaar te steunen bij het uitvoeren van vier ambitieuze doelstellingen. De loterij steunt graag deze aansprekende, concrete en krachtige projecten van HIER-II. De projecten voor 2008 en 2009 zijn gebundeld in vier clusters.

Dierenbescherming - € 1.000.000

Dierenwelzijnscentrum in Amersfoort

Dierenwelzijnscentrum te Amersfoort is een nieuwe stijl dierenasiel dankzij Dierenbescherming. Hier vinden diverse andere activiteiten plaats naast natuurlijk de opvang van dieren. Ouderen kunnen dieren adopteren en worden ondersteund bij hun verzorging. Ook zijn er gratis spreekuren voor huisdieren van mensen met een bijstandsuitkering. Zo draagt dit Dierenwelzijnscentrum bij aan het welzijn van dier én mens. De Dierenbescherming ontvangt 1 miljoen euro voor dit project.

SOS-Kinderdorpen - € 999.999

Geef de weeskinderen in Ghana weer een kans

In de Ashanti-regio in Ghana is 30 procent van de kinderen ondervoed, zijn er te weinig scholen en is er nauwelijks medische zorg. Dit project wil ruim 100 weeskinderen direct en vele kinderen uit de omgeving indirect een betere toekomst bieden. Er zullen twaalf gezinshuizen, een kleuterschool, een lagere school en een sociaal centrum worden gebouwd. SOS-Kinderdorpen ontvangt steun voor het project 'Geef de weeskinderen in Ghana weer een kans'.

Stichting DOEN - € 1.500.000

Laboratories of the Low Carbon Economy van The Climate Group

Tot nu toe zijn nationale regeringen niet erg voortvarend gebleken in het implementeren van oplossingen voor het klimaatprobleem. Het Climate Group project levert een praktische bijdrage aan het thema klimaatverandering door zich te richten op regionale leiders. Door het uitwisselen van ervaringen en samenwerking met andere regio's en de private sector wordt een concrete bijdrage geleverd aan het verminderen van de CO2 uitstoot. Stichting DOEN krijgt ten behoeve van dit project steun.

Terre des Hommes - € 1.260.000

Break the Chains

Naar schatting werken wereldwijd tien miljoen kinderen onder de 17 jaar in de seksindustrie. Het aantal slachtoffers neemt dramatisch toe door de groei van het toerisme. Met de bouw van drie opvangcentra in Thailand, Cambodja en Laos worden ex-slachtoffers opgevangen en begeleid bij hun terugkeer naar de maatschappij. Naast medische en psychische zorg is er juridische bijstand voor de slachtoffers. De oudere kinderen krijgen vakopleidingen. Terre des Hommes wordt gesteund om dit project te realiseren.

Stichting Vluchteling - € 936.545

Kansen voor kanjers

Wereldwijd vechten naar schatting meer dan 300.000 kinderen als soldaat bij gewapende conflicten. Deze kinderen worden ingezet aan het front of op een andere manier gebruikt door legers of rebellen. De perspectieven en de mogelijkheden voor voormalig kindsoldaten zijn minimaal. Het is belangrijk dat deze jongeren worden geholpen. In het project 'Kansen voor kanjers' van Stichting Vluchteling worden deze kwetsbare jongeren in Ivoorkust en Liberia begeleid en getraind om weer een veilig bestaan op te bouwen.

Greenpeace - € 1.000.000

De Rainbow Warrior III van Greenpeacen Greens
De Rainbow Warrior III van Greenpeacen Greens

Met een nieuw vlaggenschip is deze bekende natuurbeschermingsorganisatie toegerust voor haar campagnes op de wereldzeeën. Het schip voldoet aan de hoogste milieueisen, heeft een zeer laag brandstofgebruik en is voorzien van de modernste telecommunicatieapparatuur. De Postcode Loterij draagt graag bij aan de kiellegging van de Rainbow Warrior III van Greenpeace met 1 miljoen euro.

World Food Programme - € 1.000.000

Het opzetten van 170 graanbanken in Niger

Niger is het armste land ter wereld en wordt regelmatig geteisterd door hongersnood. Door graanbanken op te zetten kan de lokale bevolking de moeilijke tijden beter overbruggen. De vrouwen in de dorpen beheren de graanbanken, wat zij heel goed doen en wat bovendien hun positie in de gemeenschap verbetert. Met deze bijdrage kunnen 170 graanbanken worden opgezet door World Food Programme.

Oxfam Novib & Warchild - € 1.050.669

Leren om te leven, Noord-Oeganda

In Noord-Oeganda woedt al jarenlang een wrede oorlog waar veel kinderen het slachtoffer van zijn. In dit project krijgen kinderen psychosociale hulp om te leren omgaan met het verleden, hun plek te vinden in de samenleving en vertrouwen te hebben in de toekomst. Daarnaast wordt passend onderwijs gegeven, waarbij ook de ouders worden betrokken. Door samen te werken bereiken Oxfam Novib en Warchild meer dan wanneer ze onafhankelijk van elkaar zouden werken.