• 'Neushoorns zijn goud waard'

    Neushoorns

Extra Projecten 2009

Van de totale netto-opbrengst over 2008 van ruim € 488 miljoen heeft de Postcode Loterij ruim € 18,5 miljoen toegewezen aan extra projecten.

De afdracht van de extra trekkingen wordt ingezet voor het steunen van exemplarische projecten van onze bestaande beneficienten welke zij binnen hun bestaande begroting niet zouden kunnen realiseren.

Wereld Natuur Fonds | € 3.200.000,-

Een toekomst voor Papoea
Nieuw-Guinea is het op twee na grootste tropisch regenwoud en samen met de Amazone en de Congo-delta het biologisch rijkste gebied op aarde. Het Wereld Natuur Fonds is er in geslaagd meer dan 4 miljoen hectare van Papoea in kaart te brengen, in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschappen. Door snel te handelen kunnen de juiste personen en instellingen bij elkaar worden gebracht om ook de overige 90% van Papoea te beschermen.

Artsen zonder Grenzen | € 3.000.000,-

Een speelfilm op basis van waargebeurde verhalen van medewerkers van Artsen zonder Grenzen tijdens hun werk. De film wordt daarnaast bewerkt tot een driedelige dramaserie voor de televisie. De loterij financiert dit project omdat zo een groot publiek kan kennismaken met de bijzondere omstandigheden waarin de medewerkers van Artsen zonder Grenzen elke dag weer hun werk moeten doen. De film maakt daarbij mogelijk om humanitaire hulp onder een breed publiek onder de aandacht te brengen. Film en serie zijn een kroon op het werk van Artsen zonder Grenzen bij hun 25-jarig bestaan in 2009.

ARK & Avalon | € 2.860.376,-

Het nieuwe goud van Thracië
In de Rodopen, een berggebied in het zuidoosten van Bulgarije, komen duizenden planten en dierensoorten voor die nergens anders in Europa te vinden zijn. Omdat herders met hun kuddes uit het gebied trekken, groeit het halfopen berggebied langzaam dicht met bos en worden veel soorten met uitsterven bedreigd. Door het opzetten van een alternatieve economie, gebaseerd op natuurlijke begrazing, biologische landbouw en ecotoerisme kan dit gebied zich ontwikkelen tot een toeristische trekpleister en blijft de bijzondere natuur en rijke historie behouden. Het project is een voorbeeld van duurzame plattelandsontwikkeling. Meer informatie over ARK Natuurontwikkeling en Avelon Foundation.

Humanitas | € 2.350.000,-

Met kracht vooruit, een programma van BLinN

Het programma Bonded Labour in Nederland (BLinN) van Humanitas en Oxfam Novib zet zich in om slachtoffers van mensenhandel te helpen een nieuw bestaan op te bouwen. Daarvoor zijn methodes ontwikkeld – met positieve resultaten. Deze activiteiten worden nu gelijktijdig in vijf regio's ingezet, waarmee de hele doelgroep van zo'n 700 vrouwen in Nederland in één keer bereikt kan worden.

World Press Photo en Free Voice | € 2.287.095,-

Twenty Ten

In 2010 vindt in Zuid-Afrika het WK Voetbal plaats – een mooie gelegenheid om Afrika positief onder de aandacht te brengen, door de Afrikanen zelf. Voor het project Twenty Ten worden 140 Afrikaanse journalisten, persfotografen, multimediaproducenten, televisie- en radiomakers in 2009 getraind met behulp van workshops en online tutorship. Die journalisten die tijdens hun training de beste reportages afleveren, doen mee aan de eindronde: dagelijks drie reportages maken tijdens het WK zelf. De loterij hoopt met dit project de Afrikaanse journalistiek een duurzame impuls te geven.

Natuurmonumenten | € 2.065.000,-

Eerde, realiseren van een levend landgoed
Het landgoed Eerde bij Ommen (Overijssel) herbergt honderden planten- en diersoorten, waaronder 45 bedreigde, en bevat het gaafste kampen- en heideontginningslandschap van Nederland. Natuurmonumenten wil de unieke landgoedelementen zoals parkbos, kasteeltuin, lanen, vijvers, grachten en zichtas herstellen, maar ook boerenerven, keermuren, houtwallen en poelen aanpakken. Bovendien wordt er gewerkt aan een visie op duurzaam agrarisch gebruik en aan een recreatieplan. De loterij wil graag een extra bijdrage leveren aan dit plan binnen de Ecologische Hoofdstructuur.

Oxfam Novib & Artsen zonder Grenzen | € 1.668.745,-

Een kwestie van gezond verstand

Artsen zonder Grenzenen Oxfam Novib willen samen zorgen voor betere medische zorg en onderwijs in de provincie Zuid-Kivu in Congo. Artsen zonder Grenzen ondersteunt het ziekenhuis van Baraka, dat uit zijn voegen barst: mensen moeten bedden delen en verschillende ziektes zoals tuberculose en malaria worden in dezelfde ruimte behandeld. Oxfam Novib zorgt voor de bouw van lagere scholen en een internaat, en voor volwassenenonderwijs, beroepsopleidingen en onderwijstrainingen. De loterij draagt graag bij aan dit concrete project in een regio waar extra steun hard nodig is.

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap | € 1.600.000,-

Proefgebied Ooijpolder

In het Deltaplan voor het landschap beschrijft de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap uitgebreid hoe Nederland weer mooi kan worden met houtwallen, bloemrijke akkerranden, elzensingels, heggen en hagen en brede slootranden. Maar geld om de plannen uit te voeren is er niet. Wel zijn er door het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij vier proefgebieden aangewezen. Succes in één van deze gebieden kan de overheid over de streep trekken financieel bij te gaan dragen. De loterij wil meehelpen aan de realisatie van de Ooijpolder als proefgebied met een bijdrage die eveneens als vliegwiel dient voor andere financiers.

Unicef | € 1.393.650,-

Een goudmijn is geen plek voor kinderen

Unicef wil een einde maken aan kinderarbeid in de goudmijnen van Burkina Faso. Het kinderfonds richt zich in eerste instantie op 19 mijnen in 3 regio’s waar nu 4.000 kinderen werkzaam zijn. Unicef zorgt dat deze kinderen naar school gaan of een vakopleiding volgen. Voor de kleinsten die door hun ouders meegenomen worden naar de mijnen, wordt kinderopvang gerealiseerd. Unicef werkt met overheden en lokale partners samen om op alle fronten duidelijk te maken dat kinderen niet thuis horen in de mijnen. De loterij draagt graag bij aan dit ambitieuze project.

Amnesty International | € 813.400,-

Amnesty International organiseert al tien jaar een film- en debatfestival met geëngageerde films en documentaires van bevlogen filmmakers. In 2010 en 2011 is People that Matter een prominent onderdeel van het hoofdprogramma, volledig gewijd aan films over mensenrechtenverdedigers. Een internationale jury kiest uit de tien inzendingen de beste film: zowel de regisseur als de hoofdpersoon ontvangen ieder een prijs van € 5.000,-. Met dit initiatief wil Amnesty de mensenrechtenverdedigers de aandacht geven die ze verdienen. De loterij draagt hier graag aan bij.

Free Voice | € 115.000,-

Postcode Lottery Fund & Free Voice

Buitenlandverslaggeving staat onder druk. Er is geen geld voor langere reizen die diepgravende reportages kunnen opleveren. Traditionele media schrappen de post van de buitenlandverslaggeving zodat steeds minder eigen achtergrondrapportages verschijnen vanuit ontwikkelingslanden. Voor journalisten die zich het lot van de wereld aantrekken, geeft het Postcode Lottery Fund een tegemoetkoming in de reis- en verblijfskosten. Zo krijgt het publiek betere berichtgeving uit delen van de wereld die niet dagelijks in het nieuws zijn, maar die wel aandacht verdienen.