• 'Neushoorns zijn goud waard'

    Neushoorns

Extra Projecten 2010

Van de totale netto-opbrengst over 2009 van ruim € 513 miljoen heeft de Postcode Loterij bijna € 22 miljoen toegewezen aan extra projecten.

De afdracht van de extra trekkingen wordt ingezet voor het steunen van exemplarische projecten van onze bestaande beneficienten welke zij binnen hun bestaande begroting niet zouden kunnen realiseren.

De volgende organisaties hebben in 2010 een extra schenking gekregen voor een project: