• 'Neushoorns zijn goud waard'

    Neushoorns

Extra Projecten 2014

Van de totale netto-opbrengst over 2013 van ruim € 302 miljoen heeft de Postcode Loterij ruim € 36 miljoen toegewezen aan extra projecten.

De afdracht van de extra trekkingen wordt ingezet voor het steunen van exemplarische projecten van onze bestaande beneficienten die zij binnen hun bestaande begroting niet zouden kunnen realiseren.

De volgende organisaties hebben in 2014 een extra schenking gekregen voor een project: