• 'Neushoorns zijn goud waard'

    Neushoorns

Extra Projecten 2015

Van de totale netto-opbrengst over 2014 van ruim € 312 miljoen heeft de Postcode Loterij in 2014 ruim € 31,5 miljoen toegewezen aan extra projecten.

De afdracht van de extra trekkingen wordt ingezet voor het steunen van exemplarische projecten van onze bestaande beneficienten welke zij binnen hun bestaande begroting niet zouden kunnen realiseren.

De volgende organisaties hebben in 2015 een extra schenking gekregen voor een project: