Aflateen in Nederland

Aflatoun en de Postcode Loterij

Aflatoun wil met haar Aflateenprogramma voor 14 tot 18 jarigen, middelbare scholieren sociale en financiële vaardigheden leren. Zo gaan zij bewuster met geld om, ontwikkelen ze ondernemerschap en vergroten ze hun financiële zelfredzaamheid. In Nederland wordt Aflateen sinds 2014 door een aantal scholen getest.

Mede dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij wordt het Aflateenprogramma aangepast aan de behoeften van Nederlandse jongeren en doen jongeren sociale en financiële vaardigheden op.  Er wordt een aantal sociale of financiële ondernemingen door jongerenteams opgezet en er worden docenten getraind, geïnspireerd en gemotiveerd om sociale en financiële vaardigheden onderdeel te laten zijn van hun programma’s. Deze docenten passen uiteindelijk methoden toe die uitgaan van de wensen en behoeften van de jongeren.