Bewustwordingscampagne in Vietnam

Negentig procent van de hoorns van neushoorns eindigt in Vietnam, waar men gelooft in de geneeskrachtige werking van de hoorn. Om de neushoorn van uitsterven te behoeden, is het van groot belang om de vraag naar de hoorns een halt toe te roepen. Een van de middelen die Peace Parks Foundation hiervoor inzet is educatie. Samen met de Wilderness Foundation brachten zij 24 Vietnamese jongeren naar Afrika om daar oog-in-oog te staan met de iconische neushoorn. Deze ontmoeting heeft zoveel indruk gemaakt dat zij voortaan als ambassadeurs zullen optreden vóór de neushoorns en tegen het gebruik van de hoorn in hun thuisland. In deze video is te zien hoe de jongeren geraakt zijn door de reis.