De Krajicek Foundation: geen kind buitenspel

De Krajicek Foundation stelt kinderen in aandachtswijken in staat om dicht bij huis met elkaar te sporten en spelen. Dankzij de deskundige en intensieve begeleiding op de Krajicek Playgrounds, krijgen kinderen de kans zich in een veilige omgeving op een positieve manier te ontwikkelen.

Zo zijn zij een inspiratiebron voor andere kinderen in hun buurt. Over het hele land verspreid zijn er 107 Playgrounds waar dagelijks meer dan 4000 kinderen samen sporten en spelen.

Richard Krajicek: “Veilig buiten sporten en spelen dicht bij huis. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet voor kinderen in aandachtswijken. Dat ontdekte ik toen ik na het winnen van Wimbledon in 1996 een tennisclinic aan kinderen gaf in een Haagse aandachtswijk. Geraakt door het plezier van de kinderen én geschokt door de beperkte faciliteiten, kwam ik op het idee om meer voor deze kinderen te doen. Hoewel wij het thuis niet breed hadden, heb ik altijd kunnen sporten en dat gunde ik deze kinderen ook!'

Hele wijk bloeit er van op

Het blijkt een succes. Niet alleen voor kinderen die les krijgen of vrij spelen op de Krajicek Playgrounds. De hele wijk bloeit er van op. Zo leren buurtbewoners elkaar (beter) kennen en zien we dat mensen op de Playgrounds hun capaciteiten beter gaan benutten waardoor het leefklimaat in de wijk verbetert.

“Om echt bij te dragen aan verandering in aandachtswijken, is de inzet van buurtbewoners nodig,” vertelt Richard. “Een mooi voorbeeld is een vrouw, Tine Slager, in de Amsterdamse wijk Zuid Oost. Zij gaf gratis tennislessen aan jongeren uit haar buurt. Die vertelden hun vrienden en vriendinnen erover, die vervolgens ook lessen namen. Binnen de kortste keren had zij de hele wijk aan het tennissen gekregen. De Krajicek Foundation is toen bijgesprongen met een Playground. Die mensen zijn van onschatbare waarde voor wijken. Zij zijn van binnenuit gemotiveerd.”

Studiebeurzen voor gemotiveerde jongeren

Om buurtbewoners te betrekken en de kinderen te stimuleren, is het Scholarshipprogramma bedacht: studiebeurzen voor gemotiveerde jongeren uit de wijk in ruil voor 100 uur vrijwillige inzet op hun Krajicek Playground.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer initiatieven ontstaan, waaronder de Playground van de Toekomst, de Krajicek SportClubs, de Krajicek SportEvents en de Koningsspelen. Toch is er nog genoeg te doen. Daarom gaan we door. Er is toch niks mooiers dan het plezier van al die kinderen die met vrolijke en onbezorgde gezichten veilig in hun eigen wijk kunnen rondrennen?”

Wil je weten waar alle Krajicek Playgrounds te vinden zijn? Bekijk dan het overzicht.

Dankzij deelnemers Postcode Loterij

De Krajicek Foundation wordt sinds 2014 door de Postcode Loterij gesteund en heeft 500.000 euro mogen ontvangen. Hierdoor kan de Krajicek Foundation nog betere begeleiding geven aan kinderen en jongeren in Nederlandse aandachtswijken.

www.krajicekfoundation.nl