De Vismigratierivier door de Afsluitdijk komt er!

Mede dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij worden de lage visstanden in de Waddenzee en het IJsselmeer verbeterd. In 2013 schonk de Postcode Loterij ruim twee miljoen euro aan de Waddenvereniging voor de realisatie van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand. Een wereldwijde unieke doorgang voor vissen, dwars door de Afsluitdijk. Deze week is bekend geworden dat alle betrokken overheden achter de doorgang in de Afsluitdijk staan.

Vismigratie en de Postcode Loterij

De Afsluitdijk is een icoon voor Nederland. Naast grote voordelen heeft de dijk ook het nadeel dat het twee grote, belangrijke Nederlandse natuurgebieden van elkaar scheidt, de Waddenzee en het IJsselmeer. Trekvissen als zalm, paling en spiering hebben grote moeite met de haast onneembare barrière die de Afsluitdijk is. Deze visbestanden zijn na de aanleg van de dijk in elkaar gestort. De Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer en Vereniging Vaste Vistuigen Noord hebben gezamenlijk het initiatief genomen om hier verandering in te brengen met de Vismigratierivier.

Verbetering omstandigheden trekvissen

Aan de voor- en achterkant van de nieuwe doorgang door de Afsluitdijk komt een kilometers lange rivier te liggen, waardoor trekvissen weer hun paai-, leef- en opgroeigebieden bereiken. Het unieke hiervan is dat dit bijna 24 uur per etmaal kan zonder dat het IJsselmeer verzilt. De Vismigratierivier verbetert de omstandigheden voor trekvissen. Naast de ecologische winst van de Vismigratierivier, is het ook een unieke kans voor recreatie en economie.

Arjan Berkhuysen, directeur Waddenvereniging: “Door heel goed samenwerken tussen natuurorganisaties, vissers, overheden en dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij gaan we iets bijzonders doen. Met projecten als deze kunnen we de lage visstanden in de Waddenzee en IJsselmeer verbeteren en tegelijkertijd een impuls geven aan de regionale economie. Ik vind het geweldig dat de betrokken overheden het zo goed hebben opgepakt.”

Nieuwe toeristische trekpleister

De Vismigratierivier moet een nieuwe toeristische trekpleister in de regio worden. De Postcode Loterij investeerde als eerste in het project voor het ontwikkelen van een creatief concept waarmee de Vismigratierivier kan worden beleefd. Landschapsarchitect Bruno Doedens ontwikkelde een veelomvattend plan waar natuur en cultuur voor de bezoeker samen komen. In het oog springend is het landschapskunstwerk van honderden zogenaamde ‘BlijeVissen’, die boven het water uitsteken en meedraaien met het tij. Daarnaast komt er voor bezoekers toegankelijke informatie over vistrek en de geschiedenis van vismigratie.

Bekijk hier hoe de Vismigratierivier in zijn werk gaat: