De strijd van Sandra tegen ebola

Het Nederlandse Rode Kruis is sinds de uitbraak actief in de bestrijding en het voorkomen van verdere verspreiding van het ebola-virus in 16 West-Afrikaanse landen. Sandra Cats is namens het Rode Kruis uitgezonden naar Sierra Leone. Als water- en sanitatiespecialist helpt zij mee in de strijd tegen de ebola-epidemie. Het Nederlandse Rode Kruis kan dit belangrijke werk doen mede dankzij de bijdrage van de deelnemers van de Postcode Loterij.

Rode Kruis - Postcode Loterij

Samen met de lokale bevolking

Vlakbij Kenema, een van de vier grote steden in Sierra Leone, heeft Het Rode Kruis een ebola-behandelcentrum geopend, een zogeheten ‘Ebola Treatment Centre’. Sandra werkt hier samen met 35 internationale en 250 lokale collega’s. Met het technische team probeert zij ervoor te zorgen dat alles rondom het centrum goed werkt, zoals de douches, de wc’s, de afvalverbranding en het bouwen van een nieuw mortuarium. En zij zorgen ervoor dat er voldoende water is en dat dat water gechloreerd wordt. Sandra: “Het is hier goed georganiseerd en er werkt een ervaren team. Tot nu toe wordt de helft van de patiënten beter. Het heeft veel zin om hier te zijn, want hoe vroeger je erbij bent, hoe meer kans je hebt om te overleven.”

Waardige berging van de slachtoffers

Samen met de lokale bevolking, waarvan er velen in de mijnen werken, zorgt Sandra voor de graven van overledenen: “Omdat het mortuarium vol is, moeten we nieuwe graven maken. We zitten midden in de jungle en het is er heuvelachtig. We hebben eerst het groen weg moeten hakken, kleine geulen moeten dichten en de aarde vlak moeten maken.”

High risk area

Alleen in beschermende pakken mogen de medische en technische teams de ‘high risk area’s’ binnen gaan. Meestal zitten zij tussen de 45 en 60 minuten in een pak. Sandra: “Ik ben een aantal keer in de high risk area geweest om waterleidingen te verleggen, geulen te graven, douches te repareren, hekken te repareren en de bodybags met lichamen van overledenen te desinfecteren voordat ze begraven worden.”

In de high risk area liggen tientallen patiënten, opgedeeld in drie verschillende ruimtes. Een ruimte waarin patiënten liggen die misschien ebola hebben, een ruimte waarin ze vrijwel zeker besmet zijn en een ruimte waar alleen besmette patiënten liggen. Ze liggen niet allemaal doodziek op bed. Het is een grillige ziekte en verloopt in golfbewegingen. Sandra: “Wat de medische teams kunnen doen is hen zo goed mogelijk verzorgen door het geven van pijnstillers, water en goed voedsel.”

Hulpgoederen, psychosociale zorg, tracing en voorlichting

Het Rode Kruis zorgt voor hulpgoederen zoals beschermend materiaal, auto's, motorfietsen en brancards voor hulpverleners, maar ook voor extra chloor en druktanks voor de begrafenisteams. Het Rode Kruis speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren van veilige en waardige begrafenissen . Ook wanneer een patiënt overleden is, is het lichaam namelijk nog zeer besmettelijk. De hulpverlening van het Rode Kruis bestaat verder uit psychosociale ondersteuning van patiënten en hun familie en uit het vervoer en de behandeling van patiënten. Belangrijk voor de bestrijding van de epidemie is het snel opsporen en 21 dagen volgen  van personen die met ebola-patiënten in contact zijn geweest. Daarnaast zijn voorlichting geven en bewustzijn creëren over het virus en de besmettingsrisico's belangrijk om te voorkomen dat het aantal ebola-patiënten verder toeneemt.

Dankzij u…

Sandra ziet veel ellende, maar ook dat de aanwezigheid van Het Rode Kruis heel zinvol is: “Wat ik nu gezien heb, is dat het ebola-behandelcentrum heel goed werkt. Ik wil het centrum nog meer verbeteren door bijvoorbeeld een schaduwplek te maken voor de ambulances. Die staan soms enige tijd met een doodzieke patiënt in de zon, omdat de hulpverleners zich in een beschermend pak moeten hijsen. En ik wil ervoor zorgen dat de douches blijven werken.”