Dierenbescherming blij met schenking Postcode Loterij

Duizenden dieren worden jaarlijks mishandeld, verwaarloosd of gedumpt. De Dierenbescherming komt voor hen op. Of het nu om huisdieren, zwerfdieren, dieren in het wild, de vee-industrie of proefdieren gaat. De organisatie bestaat dit jaar 150 jaar en heeft veel successen behaald. Mede dankzij een jaarlijkse donatie van 1,8 miljoen euro van de Postcode Loterij. Maar er is nog genoeg te doen. Een interview met directeur Frank Dales over de noodzaak van de Dierenbescherming.

Frank Dales Dierenbescherming

Dierennoodhulp, inspectiewerk en educatie en voorlichting over dierenwelzijn zijn de belangrijkste taken van de Dierenbescherming. “De asielen vangen jaarlijks ruim 50.000 dakloze dieren op. We doen ons uiterste best om zo snel mogelijk een nieuw baasje voor hen te vinden. Onze site www.ikzoekbaas.nl is daarbij van groot belang. Hier staan alle dieren die in onze asielen verblijven over heel Nederland. Zo kan iedereen zijn perfecte huisdier gemakkelijk vinden”, zegt Dales.

Respectvol behandelen

“Wij willen iedereen bewust maken dat een dier een levend wezen is, dat respectvol behandeld moeten worden. Dierendag is een mooie aanleiding om daar opnieuw de aandacht op te vestigen. Van huisdier tot vleesindustrie: we hebben allemaal met dieren te maken.”

Dierenbescherming

Ganzenoverlast

De Dierenbescherming positioneert zich ook als maatschappelijk gesprekspartner. Zo belde een gemeente over overlast van wilde ganzen. De dieren hadden zich genesteld bij een rotonde met alle gevaar van dien. Op advies van de Dierenbescherming werd verderop witte klaver gezaaid. De ganzen verhuisden direct naar het lekkere hapje. Een diervriendelijk alternatief voor afschieten.

Kistkalveren

Veel bewustwordingscampagnes zijn inmiddels verankerd in wet- en regelgeving. Tot en met Europa toe. “Neem het verbod op kistkalveren uit de jaren '90. Kalveren werden opgesloten in een nauwe kist – een lijdensweg. Dankzij onze inspanningen is dit verboden. Aanvankelijk was de kalverensector hier niet blij mee. Maar toen het verbod in heel Europa geldig werd, liepen de Nederlandse veehouders ineens voorop. Sindsdien zijn we blijvend in gesprek met de sector om te kijken wat beter kan. De veehouders vanuit economisch perspectief, wij vanuit dierenwelzijn. Daarin moet je elkaar respecteren.”

Recente successen

Meer recente successen zijn er ook volop. “Verwilderde katten mogen niet meer worden afgeschoten. Dat heeft de Tweede Kamer besloten na actie van onze kant. Steriliseren en castreren op grote schaal is een betere oplossing dan een kogel.” Trots is Dales ook op het Beter Leven kenmerk. “Dit hebben we geïntroduceerd in 2007. Bijna alle supermarkten doen inmiddels mee. 265 miljoen dieren hebben hierdoor in deze periode een aantoonbaar beter leven gehad ten opzichte van de oude situatie in de bio-industrie.”

Dierenbescherming

Ambities

Ambities voor de toekomst zijn er genoeg.Wij willen de bio-industrie helemaal uit Nederland bannen. Daarnaast hebben we vorig jaar, met een Extra Projectbijdrage van 1 miljoen euro van de Postcode Loterij een Dierenbeschermingscentrum gebouwd in Amersfoort dat voldoet aan de nieuwste inzichten voor dierenwelzijn. Dit willen we verder uitrollen. Zo tillen we de kwaliteit van dierennoodhulp naar een nog hoger niveau. Verder denken we aan betere inrichting van de dierenambulances en scholing van vrijwilligers. Om alle ambities waar te maken, is geld nodig. Daarom is de steun van de deelnemers van de Postcode Loterij voor ons zo belangrijk. Hun structurele steun is heel waardevol.”