Droomfonds 2015 - Natuurherstel Haringvliet

De bouw van de Haringvlietdam in 1970 zorgde ervoor dat de biodiversiteit in de Haringvliet sterk achteruit is gegaan. Het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK en Vogelbescherming Nederland willen hier samen met Sportvisserij Nederland en Staatsbosbeheer verandering in brengen. Zij dromen van een indrukwekkende, nieuwe getijdennatuur. In deze natuur moeten zeezoogdieren, vissen en trekvogels hun voedsel- en kraamkamers terugvinden en mensen een prachtige natuurbeleving krijgen. Kortom: natuur in de delta waar Nederland trots op kan zijn. Hollands watermanagement nieuwe stijl! De natuurontwikkeling zal hand in hand gaan met toerisme en recreatie, waterveiligheid en sportvisserij. De organisaties ontvingen in 2015 13,5 miljoen euro voor dit droomproject. Lees meer over dit droomfonds.