Erica Terpstra trekt aan de bel

Op woensdag 14 maart trekken meer dan 30.000 basisschoolleerlingen in Nederland aan de bel. Zo vieren ze luidruchtig dat zij naar school mogen. Voor miljoenen leeftijdsgenoten met een handicap in ontwikkelingslanden is onderwijs niet vanzelfsprekend. Met de landelijke actie 'Wij trekken aan de bel' vragen het Liliane Fonds en de Nederlandse jeugd aandacht voor millenniumdoel 2: ‘Alle kinderen naar school in 2015’. In 2000 spraken Nederland en 188 andere VN-lidstaten dat af.

In Den Haag zal Erica Terpstra aan de bel trekken samen met de leerlingen van de Tyltylschool De Witte Vogel. Elders in het land zullen Jaap Jongbloed, Monique Velzeboer, Minke Booij en Curt Fortin van zich laten horen. De Nationale Postcode Loterij – partner van het Liliane Fonds – doneert voor elke deelnemende school € 250,–. De opbrengst is bestemd voor een onderwijsproject in Zambia.

Slechts 10% naar school

Volgens terughoudende schattingen van Unesco gaat slechts 10% van alle kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden naar school. Minstens twintig miljoen jonge lotgenoten volgen geen onderwijs.

Het werkt

De afgelopen jaren heeft het Liliane Fonds een onderwijsprogramma opgezet. En dat werkt. In 2011 gingen dankzij de (aanvullende) steun van het Liliane Fonds 42.505 kinderen met een handicap naar een dagopvang, basisschool, middelbare school of volgden ze een vakopleiding.