Extra Project 2016 – € 1.120.000,- – No child is born to grow up alone

Extra project 2016 Postcodeloterij

SOS Kinderdorpen wil dat kinderen die geen familie hebben een plek krijgen in een gezin en niet in een tehuis terecht komen. De cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van een kind wordt ernstig belemmerd wanneer het opgroeit in een instituut in plaats van in een (pleeg)familie. SOS Kinderdorpen gaat in de regio Busia in Kenia gezinnen ondersteunen zodat 1000 kinderen de ouderlijke zorg niet verliezen en nog eens 200 kinderen in een vervangend gezin worden opgenomen. Ook wordt samen met de overheid, lokale gemeenschappen en maatschappelijke organisaties gewerkt aan bewustwording, inhoudelijke kennis en een standaardaanpak van duurzame pleegzorg. Dit is onderdeel van een bredere strategie van SOS Kinderdorpen gericht op de introductie van pleegzorg in landen waar weeskinderen met name in weeshuizen worden opgevangen in plaats van in families.