• George Clooney en de Postcode Loterij
  • Kanjer van 43,9 miljoen euro valt in Sittard

    Topvisual Kanjer
  • Desmond Tutu, ambassadeur van de Postcode Loterij

Extra Project 2016 – € 1.510.000,- – Refugees@campus

Extra project 2016 Postcodeloterij

De toegenomen stroom vluchtelingen zorgt ervoor dat er ook meer aanvragen komen voor de steun aan en begeleiding van vluchtelingstudenten. Het is voor vluchtelingstudenten lastig om een netwerk in Nederland op te bouwen. Door een programma van vrijwillige mentoren te ontwikkelen wil UAF er voor zorgen dat meer vluchtelingstudenten intensiever begeleid worden, zo sneller hun diploma halen en beter integreren in de Nederlandse samenleving. Binnen het project worden 500 mentorstudenten geworven en getraind en via een e-matching systeem gekoppeld aan 500 UAF vluchtelingstudenten. Zo bouwt UAF aan een solide mentornetwerk met als doel dit standaard onderdeel te laten zijn van de door de organisatie geboden begeleiding van vluchtelingstudenten.