Extra Project 2016 – € 1.785.000,- – Protect civilians

Extra project 2016 Postcodeloterij

Wereldwijd zijn er momenteel meer dan dertig gewapende conflicten en zijn meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht. Amnesty heeft onvoldoende capaciteit om in alle conflicten grondig onderzoek te doen. Met dit project zal Amnesty een Crisis Response Unit in het leven roepen: een multidisciplinair team van crisisonderzoekers, forensisch experts en communicatiespecialisten, dat snel ingezet kan worden en onder hoge druk kan opereren. Zo kan Amnesty eerder over (oorlogs)misdaden rapporteren en zorgen dat actie wordt ondernomen om burgers te beschermen. Naast menskracht spelen satellietbeelden een grote rol in het verzamelen van bewijsmateriaal, ook op plekken die voor onderzoekers te gevaarlijk zijn. Tijdens het project wordt veldonderzoek gedaan in o.a. Syrië, Soedan, Irak, de Centraal Afrikaanse Republiek, Jemen en Nigeria. Publiek en media kunnen de bevindingen volgen via een nieuw op te zetten communicatiecentrum en sociale media.