Extra Project 2016 – € 1.930.000,- – Een tweede kans voor bevrijde kindsoldaten

Extra project 2016 UNICEF

De Centraal-Afrikaanse Republiek is een straatarm, chronisch instabiel land waar rebellengroepen elkaar al jaren bevechten. In mei 2015 is met 10 gewapende groepen overeenstemming bereikt over de vrijlating van 10.000 kindsoldaten. Een grote stap in de richting van vrede. UNICEF wil ervoor zorgen dat 1500 ex-kindsoldaten en 6000 andere door de oorlog getraumatiseerde kinderen de juiste steun en begeleiding krijgen om nog iets van hun kindertijd te ervaren en zich ook in de toekomst te kunnen redden. Bijvoorbeeld door het bieden van psychosociale en medische zorg, familiehereniging en toegang tot onderwijs en vakopleidingen die re-integratie in de gemeenschap bevorderen. UNICEF doet dit samen met (lokale) overheden en gemeenschaps- en religieuze leiders.