Extra Project 2016 – € 500.000,- – Postcode Loterij Fonds voor Journalisten

Extra project 2016 Free Press Unlimited

Door een gebrek aan middelen verschijnen in de Nederlandse media steeds minder achtergrondreportages over misstanden in het buitenland. Het Postcode Loterij Fonds voor Journalisten voorziet sinds 2008 in deze behoefte: dankzij een tegemoetkoming in reis- en verblijfskosten worden journalisten in staat gesteld onderzoek te doen in delen van de wereld die niet dagelijks in het nieuws zijn. Met deze extra bijdrage wil Free Press Unlimited het fonds voortzetten en uitbreiden door naast de reguliere ondersteuning van reportages vijf extra diepgravende onderzoeksreportages mogelijk te maken. De focus zal daarbij liggen op mensenrechtenschendingen onder met name vrouwen en meisjes in conflictgebieden. Ook wil de organisatie met een jaarlijks event stilstaan bij de persvrijheid en het toegenomen geweld tegen journalisten.