Extra Project 2016 – € 860.000,- – Cohesieboost in aandachtswijken

Extra project 2016 Postcodeloterij

Resto VanHarte zorgt met haar Resto’s verspreid door het hele land voor meer binding tussen mensen. De Resto’s bevinden zich in buurten en wijken waar mensen met uiteenlopende culturele en sociale achtergronden samenleven. Vaak gaat het om gezinnen met een smalle beurs die minder sociaal actief zijn. Zij worden door Resto VanHarte uit hun isolement getrokken, door in de Resto’s samen te koken en te eten. Met dit project wil Resto VanHarte meer mensen bij elkaar aan tafel brengen en zorgen dat mensen zich langdurig vrijwillig voor het Resto en de mensen in hun buurt gaan inzetten. Het project wordt uitgevoerd in de 20 steden waar Resto VanHarte actief is.