Extra project 2003 – €2.300.00,- – Gruttoproject

In 2002 ontvingen Vogelbescherming Nederland en Landschapsbeheer 2,3 miljoen euro van de Postcode Loterij voor Nederland Gruttoland. Een project waarmee zij we samen met ruim vijftig boeren de beste manier om grutto’s en andere weidevogels op het boerenbedrijf te redden hebben ontwikkeld. Dankzij Nederland Gruttoland werkt Vogelbescherming nu met honderd weidevogelboeren die optimaal beheer voor weidevogels uitvoeren. BijOp deze bedrijven stijgt het aantal weidevogels terwijl de trend in de rest van het land negatief is. De weidevogelboeren tonen dankzij de kennis uit Nederland Gruttoland aan dat we de weidevogels in Nederland kunnen redden. Die kennis zet Vogelbescherming nu in bij de grote campagne Red de Rijke Weide. De campagne die er op gericht is om 200.000 hectare bloemrijke weides in Nederland terug te krijgen waar weer volop weidevogels zitten.