Extra project 2003 – € 750.000,- – Beekbergerwoud

Natuurmonumenten wilde graag het laatste oerbos van Nederland herstellen. Dit oerbos is ook wel bekend als het Beekbergerwoud ten zuiden van Apeldoorn. Mede dankzij de extra bijdrage van de Postcode Loterij kon dit gebied worden aangekocht, ingericht en uitgroeien tot een nieuw bos.

Tijdens het project van Natuurmonumenten is er gewerkt aan de verhoging van de waterstand, dit was de grootste ingreep. Het is namelijk juist de hoge waterstand wat, in combinatie met schoon en kalkrijk kwelwater, het oude woud zo bijzonder maakte. In 2013 is de inrichtingsfase afgerond en is het westelijke deel van het Beekbergerwoud volledig ingericht.