Extra project 2004 – € 1.5000.00,- – Malawi

Het Rode Kruis-programma in Malawi is gericht op het verbeteren van de gezondheidssituatie in 240 plattelandsdorpen. Dit wordt gerealiseerd door de bouw van 30 gezondheidsposten en het opleiden van gezondheidswerkers. Hierdoor wordt goede medische zorg toegankelijk gemaakt voor de 120.000 inwoners van de dorpen. Hierbij is specifieke aandacht voor de zorg voor (zwangere) vrouwen en jonge kinderen.

Extra Project: Malawi - het Rode Kruis
Het Rode Kruis basisgezondheidszorgprogramma in Malawi loopt nog steeds. Hierbij staat de toegankelijkheid van goede zorg op het platteland nog altijd centraal. Naast het bouwen en onderhouden van gezondheidsposten wordt de toegankelijkheid bevorderd door de inzet van mobiele klinieken en fietsambulances. Daarnaast bieden getrainde Rode Kruis vrijwilligers thuiszorg aan onder andere zwangere vrouwen, pasgeboren baby’s en mensen met hiv en aids.