Extra project 2007 – €2.580.00,- – Laat het Reitdiep weer kronkelen, Groninger Landschap

Het project ‘Laat het Reitdiep weer kronkelen’ omvat het herstel en het opnieuw zichtbaar maken van de oude meanders(bochten) van de rivier het Reitdiep. Hierdoor zijn we in staat water langer vast te houden t.b.v. weidevogels.