• De Postcode Loterij en Dierenbescherming

Extra project 2008 – € 1.000.000,- – Dierenbeschermingscentrum in Amersfoort

Het Dierenbeschermingscentrum in Amersfoort is in april 2013 geopend. Het is het eerste ultramoderne Dierenbeschermingscentrum van de Dierenbescherming. Het voldoet aan de modernste eisen op het gebied van dierenopvang, is duurzaam gebouwd en kan op jaarbasis zo’n 3.400 dieren opvangen. Naast een asiel huisvest het centrum een pension, operatiekamer, quarantaine verblijven en een dierenartspraktijk.