Extra project 2009 – € 1.670.00,- – Een kwestie van gezond verstand

Artsen zonder Grenzen - Postcode Loterij

Samen met Oxfam Novib zette Artsen zonder Grenzen haar schouders onder de medische zorg en het onderwijs in de provincie Zuid-Kivu in Congo. Artsen zonder Grenzen verbeterde het ziekenhuis van Baraka, waar mensen aanvankelijk hun bedden moesten delen en verschillende ziektes zoals tuberculose en malaria in dezelfde ruimte werden behandeld. Daarnaast zorgde Oxfam Novib voor de bouw van lagere scholen, volwassenenonderwijs, beroepsopleidingen en onderwijstrainingen.

Mede dankzij de steun van de Postcode Loterij is er nu een grotere verloskundige afdeling in Baraka. Daarnaast krijgen patiënten met multiresistente tuberculose, een venijnige, moeilijk te behandelen vorm van tbc, een behandeling. In 2013 zijn zo’n 175.000 medische consulten uitgevoerd.