Extra project 2010 – € 7.000.00,- – Project Oceans

Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF
Project Oceans is een uniek samenwerkingsproject tussen Greenpeace, Marine Stewardship Council (MSC) en het Wereld Natuur Fonds.
Het leven in zee staat onder druk door onder andere visserij, scheepvaart, oliewinning, vervuiling en klimaatverandering. De oceanen zijn voor ons allemaal van levensbelang; voor onze zuurstof en voor ons levensonderhoud (voedsel). Het leven in zee moet dringend beter beschermd worden. Alle drie de organisaties dragen op eigen wijze met eigen expertise bij aan deze betere oceaanbescherming. WNF richt zich op de bescherming van zeeschildpadden en de blauwvintonijn. De promotie van duurzame vistechnieken (gebruik van cirkelhaken in plaats van de traditionele J-haken) betekent een belangrijke stap voorwaarts in de bescherming van zeeschildpadden. Tagging (merken)heeft de afgelopen jaren waardevolle en veelbelovende wetenschappelijke informatie opgeleverd over de leefwijze en illegale vangst van de zeer bedreigde blauwvintonijn.