• De Postcode Loterij steunt Oranje Fonds

    Oranje Fonds

Extra project 2011 – €1.580.00,- – Bomen keren het tij

Het project ''Bomen keren het tij'' wil de gevolgen van orkanen beperken, zoals de tsunami (2004) en de cycloon Nargis (2008). De aanplant van nieuwe mangrovebossen als kustbescherming biedt nieuwe kansen voor de bevolking om een inkomen te verdienen.

De nieuwe mangrovebossen vormen niet alleen een natuurlijke waterkering. Zij zijn ook een bron van inkomsten voor vissers. Zij vangen en verkopen de vissen en schaaldieren die leven tussen de hoge wortels van de mangroven.

Het project is succesvol afgerond. De kustbewoners zijn opgeleid om de bossen te beheren. Er zijn fruitbomen geplant en kleuter- en peuterscholen gebouwd of hersteld. Ook kreeg de bevolking training in hygiëne. De levenssituatie van bijna 90.00 mensen is verbeterd en de aanplant van 100 hectare mangrovebos beschermt de kust op een natuurlijke manier.