Extra project 2011 – € 2.140.00,- – Velperwaarden

Met de Velperwaarden gaat Natuurmonumenten een natuurgebied realiseren dat functioneert als een klimaatuiterwaarde. Een natuurgebied dat in staat is mee te bewegen met de seizoenen: het biedt ruimte aan de rivier in natte winters en is voor het publiek toegankelijk in hete zomers. 

Aanleg van natuurvriendelijke oevers

Met een bijdrage van de loterij kan 46 hectare grond aangekocht worden in dit gebied. Natuur en publiek krijgen de ruimte in de Velperwaarden door de verlaging van de kades en andere obstakels die de stroom belemmeren, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden. Wandelpaden, waadplekken en een fietsroute die aansluiten op de recreatieve routes op en langs de Veluwezoom worden aangelegd.