Extra project 2012 – € 1.710.00,- – M-learning voor een gezond Afrika

In veel Afrikaanse landen is een nijpend tekort aan goed opgeleid medisch personeel. Dit is ook het geval in Kenia, Oeganda en Tanzania. Een belangrijke oorzaak is dat er te weinig capaciteit is bij onderwijsinstellingen. AMREF Flying Doctors ontwikkelt samen met Rutgers, Afrikaanse overheden en partnerorganisaties een onderwijs- en kennisapplicatie voor verpleeg- en verloskundigen voor mobiele telefoons. Via de lesmodules, een database met medische informatie en een communicatieplatform kunnen de zorgverleners zich professioneel ontwikkelen en hun medische kennis bijhouden. Ook advies inwinnen bij collega’s en deskundigen is onderdeel van het programma.

De beide organisaties willen laten zien dat via de mobiele telefoon de kwaliteit van de zorg ook op het afgelegen platteland in Kenia, Tanzania en Oeganda kan worden verbeterd. Dit is een nieuwe aanpak waar AMREF Flying Doctors en Rutgers in geloven en die, gezien het feit dat een aanzienlijk deel van de bevolking in Afrika inmiddels in het bezit is van een mobiele telefoon, veel potentieel heeft. Andere financiers zoals de Wereldbank willen bij bewezen succes het programma in andere landen en voor andere medische specialismen financieren.