Extra project 2012 – € 2.720.00,- – Democratie in Midden-Oosten en Noord-Afrika

human right watch. postcodeloterij

In dit project ondersteunden World Press Photo en Human Rights Watch dappere mensen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika die voor hun mensenrechten strijden in de nasleep van de Arabische lente.

World Press Photo richtte zich op de ontwikkeling van een sterke, visuele journalistieke gemeenschap die de ontwikkelingen in hun land op aansprekende wijze kunnen overbrengen, zowel lokaal als internationaal. Human Rights Watch breidde in dit project haar capaciteit in de regio uit om de mensenrechten te onderzoeken, hierover te rapporteren en de nieuwe regeringen te blijven bestoken om de rechten van de mens in hun beleid te implementeren. De samenwerking tussen de onderzoekers aan de ene - en de journalisten aan de andere kant versterkte dit proces.

De organisaties trainden lokale foto- en multimediajournalisten, ontwikkelden online leermodules, versterkten het lokale netwerk voor journalisten en brachten hen in contact met internationale collega’s. Hierdoor is de bevolking beter geïnformeerd en groeit de kritische massa die de nieuwe leiders volgt. Human Rights Watch richt zich op mensenrechten, dwingt politici stelling te nemen bij mensenrechtenschendingen en verspreidt deze informatie onder het publiek. Misdaden tegen mensen die zich inzetten voor de hervormingen moeten worden bestraft.