Extra project 2013 – € 1.770.00,- – Jeugdhelden, veilige sport- en speelplaatsen in de Palestijnse Gebieden

Als je als kind vaak geconfronteerd wordt met ellende, is het moeilijk om kind te blijven. Dat geldt zeker voor Palestijnse kinderen in Gaza. Uit onderzoek blijkt dat vier op de tien Palestijnse kinderen tekenen van trauma vertonen. In 2013 ontvingen War Child en Right To Play een extra bijdrage van €1,7 miljoen van de Postcode Loterij voor het gezamenlijke project ‘Jeugdhelden’. Met dit project zetten War Child en Right To Play zich samen in om deze jongens en meisjes sport- en speelplaatsen te geven waar ze veilig en ongestoord kunnen spelen. Vervallen speelplaatsen worden opgeknapt en kinderen krijgen sport-, spel- en creatieve activiteiten aangeboden om zo weer even kind te zijn. Een oase van rust en onbezorgdheid in een turbulente leefomgeving.

War Child en Right To Play zijn al geruime tijd actief in de hele regio. War Child helpt de kinderen met het verwerken van ingrijpende ervaringen en het opbouwen van zelfvertrouwen en helpt de kinderen waar nodig met lezen, schrijven en rekenen. Right To Play is sinds 2003 in het gebied actief met sport en spelprogramma’s die de organisatie zelf uitvoert.

Sinds de start van het project zijn er medio 2014 al 1560 kinderen geholpen, 101 jeugdleiders opgeleid en 13 speelplaatsen opgeknapt.