Extra project 2013 – € 2.070.00,- – Nieuwe Afsluitdijk: de vismigratierivier

Waddenvereniging. Postcode loterij
Eén van Nederlands beroemdste bouwwerken is de Afsluitdijk. De bouw van deze dijk was een nuttig en prachtig staaltje watermanagement. Het nadeel van de Afsluitdijk is alleen dat de visstand in de Waddenzee en het IJsselmeer heel laag is.
Daarom werkt De Waddenvereniging met andere organisaties samen om een slingerende vismigratierivier aan te leggen tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Een ecoduct voor vissen.

De organisaties willen met dit initiatief een lans breken voor een kwalitatief goede inrichting van de Afsluitdijk en omgeving. Een inrichting die zorgt voor de veiligheid, zoetwatervoorziening, maar óók voor de potentie van de natuur en recreatie. De vismigratierivier is gepland bij het sluizencomplex Kornwerderzand en biedt met een informatiecentrum een unieke kans om de vistrek van de palingen en spieringen te beleven. Daarnaast biedt de projectlocatie op de Afsluitdijk, met nu al circa 250.000 stoppende bezoekers per jaar, een groot potentieel om het verhaal van het belang van het verbinden van Waddenzee en het IJsselmeer aan een breed publiek te vertellen. Het is bovendien een project met internationale uitstraling