Extra project 2013 – € 3.020.00,- – Startbaan

UAF en de Postcode Loterij

Na hun studie ondersteunt het UAF vluchtelingen bij hun zoektocht naar werk. In het project Startbaan bundelt het UAF haar krachten met VluchtelingenWerk Nederland. Ze benutten elkaars jarenlange ervaring en expertise om in drie jaar tijd 600 vluchtelingen te begeleiden naar een betaalde baan of stageplaats. 46 procent van de vluchtelingen in Nederland heeft een betaalde baan, tegenover 74 procent van de autochtone bevolking. Daar staat tegenover dat veel vluchtelingen een opleiding hebben in vakken waaraan in Nederland een groeiend tekort is.

Startbaan is maatwerk: samen met de werkzoekende bekijken de organisaties welke carrièremogelijkheden er zijn. Met de bijdrage van de Postcode Loterij kunnen deelnemers aan het project Startbaan extra ondersteuning krijg en in de vorm van een taalcursus, sollicitatietraining of aanvullende vakopleiding. Daarnaast werken de organisaties aan het verstevigen van netwerken van werkgevers die vluchtelingen een duwtje in de rug willen geven, werkgevers die geloven dat diversiteit hun eigen bedrijf en de samenleving als geheel sterker maakt.

Tot en met december 2014 heeft het UAF het volgende gerealiseerd:

  • 104 plaatsingen: 37 deelnemers aan het project Startbaan zijn begeleid naar onbetaald werk, 31 deelnemers naar betaald werk met ondersteuning en 36 deelnemers naar betaald werk. 
  • Er zijn 77 rugzakjes uitgedeeld (o.a. taalcursussen en boekengeld).
  • Samen met VluchtelingenWerk Nederland werft het UAF werkgevers die zich willen committeren aan de inzet van vluchtelingen op de arbeidsmarkt, zoals Manpower en Accenture.