Extra project 2014 – € 2.300.00,- –Polderpracht Terschelling

De ruim duizend hectare grote Terschellinger polder is één van de meest vogelrijke polders van Nederland. Om dit zo te houden is het belangrijk dat de polder ook aantrekkelijk blijft voor vogels. De druk op de polder is echter groot, omdat door de afschaffing van de melkquota na 2015 intensivering en schaalvergroting van de melkveehouderij op de loer liggen. Hier hebben ze op Terschelling iets op gevonden


Door de groei van de vraag naar duurzame Terscherllinger zuivelproducten kan de lokale kaasmaker meer gaan produceren. Deze kaasmaker biedt boeren op het eiland een betere prijs voor hun melk, mits ze natuurvriendelijk boeren. Daarnaast gaat de Vogelbescherming ervoor zorgen dat de Terschellinger polder aantrekkelijk blijft voor weidevogels door de graslanden om te vormen tot natte bloem- en kruidenrijke weilanden. Hierdoor worden de unieke vogelgebieden duurzaam beschermd.