Extra project – Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, VluchtelingenWerk en Stichting De Vrolijkheid – De Werkelijkheid

UAF en de Postcode Loterij

Voor kunstenaars met een vluchtelingenachtergrond is het extra moeilijk zich in Nederland te vestigen en in hun levensonderhoud te voorzien. In het project De Werkelijkheid, een samenwerkingsverband tussen het UAF, de Vrolijkheid en VluchtelingenWerk Nederland, zijn o.a. 30 gevluchte kunstenaars opgeleid tot maatschappelijke ondernemers. De fotografen, beeldend kunstenaars en vormgevers vormen inmiddels een zelfstandige werkmaatschappij die in opdracht van bedrijven, scholen en organisaties workshops organiseren en exposities inrichten. De kunstenaars bieden muziek, theater, kunst en interventies. Ook richten zij exposities van vluchtelingkunstenaars in bij het UAF en in het Bob Vlakehuis, het kunst en cultuurhuis van het UAF in Amsterdam.


Het project heeft daarnaast o.a. de volgende resultaten opgeleverd;

  • Er is in elke provincie/regio op tenminste één azc een duurzaam netwerk ontstaan voor gemeenschappelijke initiatieven vanuit wensen en talenten van bewoners van asielzoekerscentra. In totaal zijn er 20 netwerkprojecten binnen De Werkelijkheid uitgevoerd in 32 asielzoekerscentra.

  • De stichting De Werkelijkheid is een feit. De stichting biedt muziek, theater, kunst en interventies van kunstenaars met een vluchtelingenachtergrond. Zij maken indrukwekkende kunst en geven bijvoorbeeld krachtige creatieve workshops.                                                                                                                      
  • Er is een levend lokaal en landelijk netwerk met het UAF, de Vrolijkheid, VluchtelingenWerk en anderen, zoals Humanitas, serviceorganisaties, sportorganisaties, organisaties in het netwerk van het Oranje Fonds zoals de Burendag, waarin het gedachtegoed van De Werkelijkheid weerklank vindt

  • Er is een bundeling van inspirerende voorbeelden (zoals draaiboeken, product/methodiekbeschrijvingen, films, website, trainingen) die concrete tools geven voor anderen die ook aan de slag willen.

Algemene werkzaamheden: Begeleiding extra kwetsbare studenten

Het UAF vergoedt onder andere de studiekosten van vluchtelingen die nog geen verblijfsvergunning hebben. Omdat zij geen studiefinanciering van het Ministerie van OC&W ontvangen vergoedt het UAF voor hen ook het collegegeld, naast de kosten voor studieboeken, reizen naar de onderwijsinstelling, taallessen en de begeleiding door een UAF-studentenbegeleider. Per studiejaar besteedt het UAF zo’n 4.500 euro aan een vluchtelingstudent in procedure.