Extra project – Een Dijk van een Wijk

Meerdere keren per jaar trekken zware tropische stormen en cyclonen over de Filipijnen. Onder invloed van klimaatverandering en door toenemende druk op ecosystemen wordt het voor de bevolking steeds moeilijker om hun leven weer op te bouwen. CARE Nederland, Het Nederlandse Rode Kruis en Wetlands International werken sinds 2011 samen om onder andere op de Filipijnen kwetsbare gemeenschappen te versterken en te beschermen.

Deze organisaties bundelen de krachten en expertise in een aanpak, waarbij de zorg voor mens en natuur hand in hand gaan.

Samen met de inwoners van 150 wijken in Agusan del Sur en Compostela Valley in de Filipijnen zijn de organisaties aan de slag gegaan met duurzame oplossingen om ervoor te zorgen dat zij in de toekomst beter voorbereid en beschermd zijn tegen de impact van natuurrampen als tyfoons, overstromingen en vulkaanuitbarstingen.

Samen met de wijkbewoners brengen de organisaties de risico’s in het stroomgebied van de rivier in kaart gebracht. Vervolgens kijken zij welke maatregelen genomen kunnen worden om het land- en waterbeheer duurzaam te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het herbebossen van berghellingen en het herstellen van moerassen. De wijken worden hiernaast ook geholpen met het maken van evacuatieplannen en het opzetten van waarschuwingssystemen.

CARE houdt zich vooral bezig met het maken van deze rampenplannen, het trainen van lokale reddingsteams en de implementatie van waarschuwingssystemen. Om het Nederlandse publiek te betrekken bij het belang van sterke en veilige wijken op de Filipijnen maar ook hier bij ons, organiseert CARE, samen met Nudge, de ‘Dijk van een Wijk’-competitie waarin wijken in Nederland kans maken op een mooie prijs om hun eigen wijk én een wijk op de Filipijnen op duurzame wijze te verbeteren.

Mensen met een idee ter verbetering van hun wijk rond de thema’s energie, groen, water of veiligheid, kunnen zich aanmelden op www.dijkvaneenwijk.org. De winnende wijk ontvangt een geldbedrag van 10.000 euro voor de uitvoering van hun idee.