Extra project - Samen Online Nederland

Jong en oud komen elkaar zelden tegen. Ze leven niet samen, maar vooral naast elkaar in hun wijk of buurt. Dat leidt maar al te vaak tot stereotype beeld­vorming. Samen Online brengt de generaties bij elkaar en weet hen door intensief contact met elkaar te verbinden. Dit gebeurt door middel van een persoonlijke computercursus waarbij jong les geeft aan oud. Dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij konden Kansfonds en Stichting DOEN dit project ontwikkelen.


Ouderen als leerling. Jongeren als docent

Samen Online Nederland is een basiscomputer- of tabletcursus voor ouderen, van ‘hoe zet je een computer aan’ tot ‘hoe verstuur je een e-mail’. Wat Samen Online onderscheidt van andere cursussen zijn de docenten: het zijn allemaal ICT-leerlingen uit het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs. Gedurende zes of negen weken nemen de jongeren van het ROC meerdere keren per week ouderen bij de hand op een ontdekkingsreis langs de mogelijkheden van computer of tablet en het internet. De volledige training wordt verzorgd door de jongeren, onder begeleiding van een vrijwilliger. De meeste Samen Online cursussen vinden plaats in verzorgings- of buurthuizen.

Ouderen doen mee aan de training omdat ze graag willen leren computeren. Jongeren ontwikkelen nieuwe vaardigheden en leren zich inleven in een wereld die niet de hunne is. Door de training hebben jong en oud intensief contact, leren zij elkaar kennen en ontdekken zij gezamenlijke interesses.

Bekijk hier de video van het Extra Project: Samen Online Nederland