Extra project – Stop seksueel geweld in conflictgebieden

Wanneer een maatschappij ontwricht raakt door een intern conflict of een oorlog lopen vooral meisjes en vrouwen extra gevaar slachtoffer te worden van seksueel geweld. Naast dat jongens en mannen vaak schuldig zijn aan deze praktijken, zijn ook zij geregeld slachtoffer. Het seksueel geweld wordt gebruikt als oorlogswapen.

Dankzij de extra bijdrage van de Postcode Loterij aan Stichting Vluchteling en UNICEF kan er meer en betere hulp worden geboden aan slachtoffers van seksueel geweld in Congo, Syrië en Libanon.
 
In het Congolese Panzi ziekenhuis in de provincie Zuid-Kivu helpt Stichting Vuchteling bij het verbeteren van de medische zorg voor de seksuele en reproductieve gezondheid van kwetsbare meisjes en vrouwen. Daarnaast kunnen zij er goede psychosociale hulp krijgen. Ook in afgelegen Congolese gebieden wordt goede zorg voor vrouwen en meisjes beschikbaar. Bovendien gaat de kwaliteit van psychosociale hulp aan slachtoffers van seksueel geweld en kwetsbare vrouwen en meisjes sterk vooruit in het Mulamba one-stop-center in Oost-Congo.

Op tien locaties in Noord-Libanon en de Bekavallei zorgt UNICEF ervoor dat Syrische en Libanese meisjes en vrouwen weerbaarder zijn tegen seksueel geweld. Bij speciale (mobiele) hulpcentra kunnen zij terecht voor onder meer medische en psychische zorg, vakopleidingen en bewustwording over hun rechten. Slachtoffers krijgen bescherming en psychosociale ondersteuning. Daarnaast wordt medische en psychische hulp voor slachtoffers op meer plaatsen beschikbaar gemaakt en wordt gezorgd voor verbeterde hulp doordat artsen een aanvullende medische training krijgen om meisjes en vrouwen te behandelen. Ook is er aandacht voor mannen en jongens via religieuze leiders in de gemeenschap en wordt het bewustzijn over de enorme impact van seksueel geweld verbeterd.

Binnen dit project voert Instituut Clingendael in de projectlanden een onderzoek uit waarvan de resultaten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van effectieve methoden om seksueel geweld tegen te gaan en aan betere hulpverlening aan de overlevenden en plegers van seksueel geweld. Een belangrijk element in het onderzoek is het betrekken van jongens en mannen in het vinden van oplossingen voor het geweld.