Extra project 2003 – Natuurmonumenten - EHS: Voorsterbos – € 2.850.000

In het Voorsterbos in Flevoland ligt het Waterloopbos. Hier lagen de restanten van tientallen waterloopkundige modellen, waar op veel plekken water doorheen stroomt. Dit gebied is, met behulp van de bijdrage van de Postcode Loterij, door Natuurmonumenten aangekocht. Doel was dit cultuurhistorisch terrein te herstellen.
Het Waterloopbos, gelegen in een van de oudste bossen van Flevoland, is uiteindelijk in juni 2005 geopend voor publiek. Er worden veel activiteiten en excursies georganiseerd voor extra beleving van het gebied. Daarnaast is er een Informatiecentrum en zijn er goede infopanelen bij de diverse modellen geplaatst. Inmiddels is de parkeerplaats alweer vergroot en neemt de belangstelling voor het Waterloopbos toe.