Internationale Vogelteldag op zaterdag 5 oktober

Vogelbescherming Nederland doet in samenwerking met honderden vrijwilligers weer mee aan de internationale vogelteldag, Euro Birdwatch, op zaterdag 5 oktober. Er zijn meer dan 150 telposten in Nederland, en overal die dag kom je buiten vogelaars tegen!

Veel vogels die bij ons hebben gebroed trekken ieder najaar naar het zuiden. Broedvogels komen naar ons land om te overwinteren of ze trekken verder naar het zuiden. Nú is dus de kans om veel vogels te zien! Al voor zonsopgang zullen de vele telposten bemand zijn, van de Waddenzee tot Zeeuws-Vlaanderen, omdat de grootste aantallen vogels in de vroege ochtend overvliegen.

Vogels geteld in meer dan 30 Europese landen
Niet alleen in Nederland, maar in meer dan 30 landen in Europa worden vogels geteld tijdens Euro Birdwatch. Vorig jaar kwam het aantal getelde vogels maar liefst op 6 miljoen! In Nederland namen 108 vogelwerkgroepen deel, die ruim 373 duizend vogels noteerden van 190 soorten. Zaterdagavond maakt het kantoor van Vogelbescherming Nederland in Zeist de totalen bekend!