Jongeren schuldenvrij met Get a Grip

42% van de jongeren tussen de 16 en 24 jaar heeft een schuld, lening of betalingsachterstand. Jongeren met financiële problemen slagen minder vaak op school, raken sneller in de criminaliteit en kampen ook op latere leeftijd vaker met financiële of andere problemen. Humanitas start het project ‘Get a Grip’: met intensieve een-op-een begeleiding van 350 jonge vrijwilligers leren jongeren met schulden om te gaan en zelfredzaam te worden.

Dankzij uw deelname kreeg Humanitas maar liefst €1.825.000,- voor het project Get a Grip en kan de hulpverlening worden gestart. Op 6 september 2016 vindt de eerste bijeenkomst plaats met de vier betrokken plaatsen. De eerste pilots van het project Get a Grip gaan van start in Almere, Zwolle, Roosendaal en Westerkwartier (Leek e.o.). Elke pilot heeft een apart aandachtsgebied. In de vier verschillende pilots ligt de nadruk op het ontwikkelen van (anonieme) online ondersteuning tot een pilot waar juist de nadruk ligt op de combinatie van online en offline ondersteuning. Ook de ontwikkeling van face-to-face ondersteuning door jongeren aan jongeren en hoe de meest effectieve samenwerking tussen partners ontstaat wordt onderzocht.

Het is de bedoeling dat deze aanpak blijvend wordt toegepast op tien locaties en door gemeenten wordt omarmd. Hiermee leren 1100 jongeren om zelfstandig hun financiën te regelen en daar de verantwoordelijkheid voor te dragen. Zodat zij met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan en duurdere professionele ondersteuning bij schulden wordt voorkomen.